BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin
Title
Rodzina płaszczyzną wychowania i uświęcania człowieka
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 105-118, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Religia, Rodzina, Filozofia moralna
Religion, Family, Moral philosophy
Abstract
Wszyscy wierni chrześcijanie jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu, każdy na właściwej sobie drodze, powołani są przez Pana do świętości doskonałej, tak jak Ojciec jest doskonały (KK 11). Aby osiągnąć tę doskonałość, wierni powinni poświęcać swe siły otrzymane według miary obdarowania Chrystusowego, by idąc w Jego ślady i upodobniając się do wzoru, jakim On sam jest dla nich, posłuszni we wszystkim woli Ojca, z całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźniemu (KK 40). Najlepszym miejscem dla wypełnienia tego zadania jest rodzina. Rodzina, zwłaszcza rodzina chrześcijańska jest znakomitą szkołą, w której pobożność przenika całą treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją przemienia. W rodzinie małżonkowie znajdują swoje powołanie, polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa. Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno nadzieję błogosławionego życia, jak i cnoty Królestwa Bożego. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3
 2. Dančišin, V. 2006. A New Name for Anarchism? In: Dianoia nr 1
 3. Jakubiec, M. 1984., Rola rodziny w kształtowaniu sumienia dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F. Adamski, Kraków
 4. Jan Paweł II, Adwentowe czuwanie. Modlitwa niedzielna z Papieżem, 28.11.1993, n. 2
 5. Jan Paweł II, Apostolstwo małżonków i rodziców, Katecheza środowa 3.08.1994, n. 5
 6. Jan Paweł II, Celebracja życia. Homilia podczas Mszy św. na Capital Mall. Waszyngton 7.10.197, n. 5
 7. Jan Paweł II, Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Przemówienie Ojca Świętego 8.10.1994, n. 6
 8. Jan Paweł II, Duszpasterstwo rodzinne pierwszorzędnym zadaniem biskupów. Przemówienie do biskupów Argentyny z okazji wizyty "ad limina". Watykan 28.10.1979, n 4
 9. Jan Paweł II, Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze. Homilia podczas Mszy św. dla rodzin na lotnisku Lahung. Cebu 19.02.1981, n. 8
 10. Jan Paweł II, Królestwo Boże i rodzina chrześcijańska. Homilia podczas Mszy św. w Kolonii, 15.11.1980, n 7
 11. Jan Paweł II, List do Rodzin, n. 11
 12. Jan Paweł II, Małżeństwo: ziemski obraz wspaniałości Boga. Homilia podczas Mszy św. dla rodzin w Yorku, 31.05.1982, n. 5
 13. Jan Paweł II, Misja chrześcijańskiej rodziny. Modlitwa niedzielna z Papieżem, 6.02.1994, n. 1
 14. Jan Paweł II, W rodzinie człowiek wzrasta, przez rodzinę wchodzi do społeczeństwa. Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Onitsza 13.02.1982, n. 2.
 15. Pater, D. 2006. Praca ludzka jako naturalny sakrament, Warszawa
 16. Słomski, W. 1998. Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej, Warszawa
 17. Słomski, W. 2006. Die Philosophie im Leiben, in: Dianoia nr 1
 18. Stolarik, S. 1998. Stručne o dejinach filozofie. Košice: Kňazsky seminar
 19. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in: Filozofia bliższa życiu, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu