BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurašek Martin
Title
Odmeny a tresty vo vychove v suvislosti s nasilim pachanym na deťoch
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 135-160, bibliogr. 22 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Dzieci, Przemoc
Parenting, Children, Abuse
Abstract
Nagrody i kary w wychowaniu dzieci. Problem przemocy wobec dzieci. Sens i znaczenie edukacji w rozwoju człowieka.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dargova, J., Čonkova, Ľ. 2002. Emocionalna inteligencia a tvoriva vyučba. Prešov : Privatpress
 2. Dunovsky, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kolektiv. 1995. Tyrane, zneuživane a zanedbavane ditě, Praha: Grada Publishing
 3. Elliott, J., Place, M. 2002. Ditě v nesnazich (Prevence, přičiny, terapie), Praha: Grada
 4. Gavlak, J. 1995. Telesne tresty ako jediny "vychovny zasah?" In.: Rodina a škola. Bratislava : Parentes
 5. Hajdukova, V. 2003/2004. Dieťa ako subjekt a objekt vychovneho posobenia. In: Predškolska vychova. Časopis pre rodičov, jasle a materske školy. Bratislava : MŠ SR, 2003/2004, roč. 58, č. 6
 6. Klimova-Fugnerova, M. 1977. Citova vychova v rodine. Martin : Osveta
 7. Koldeova, L 2004. Problematika telesnych trestov v Slovenskej republikę v komparacii s Nemeckou spolkovou republikou. In: Vychovavateľ. Bratislava : Educatio, roč. 50, č. 6
 8. Kollarikova, Z., Pupala, B. 2001. Predškolska a elementarna pedagogika. Praha : Portal
 9. Langmeier, J., Matějček, Z. 1974. Psychicka deprivace v dětstvi, 3. vydanie, Praha: Avicenum
 10. Lehotska, V. 2002. Tyrane dieťa a dohovor o pravach dieťaťa. In: Syndrom tyraneho, zneuživaneho dieťaťa - problem verejneho zdravia: Zbornik prednašok a prezentacii z II. Vedecko-pracovnej konferencie s medzinarodnou učasťou konanej v dňoch 14. - 15. novembra 2002 v Košiciach, Košice
 11. Michančova, S. 2005. Pachateľ sexualneho zneuživania deti medzi nami. Prešov : Prešovska univerzita
 12. Podhajecka, M. a kolektiv. 2006. Edukačnymi hrami poznavame svet. Prešov : Prešovska univerzita v Prešove, Pedagogicka fakulta
 13. Posse, R. - Melgosa, J. 2002. Umenie vychovy. Vrutky : Advent Orion
 14. Řičan, P. Krejčiřova, D. a kolektiv. 1997. Dětska klinicka psychologie, 3. vydanie, Praha: Grada Publishing
 15. Rozinajova, H. 1988. Pedagogika rodinneho života. Bratislava: SPN
 16. Šperka, J. 1995. Teoria vychovy. Prešov: Univerzita P. J. Šafarika v Košiciach - Pedagogicka fakulta v Prešove
 17. Spirova, B. 1995/1996.: Utvaranie elementarnych zakladov prosocialneho spravania. In: Predškolska vychova. Časopis pre rodičov, jasle a materske školy. Bratislava : MŠ SR, 1995/1996, roč. 50, č.10
 18. Szorad, Š., Bluskova, J. 1996. Fyzicke a sexualne zneuživanie dieťaťa, In: Dieťa v ohrozeni VI.: Komplexna prevencia socialnej patologie u deti a mladeže ako celospoločensky problem, Zbornik z interdisciplinarnej konferencie konanej v dňoch 7. - 8. novembra 1996 v Bratislave, Bratislava, Detsky fond Slovenskej republiky
 19. Tokarova, A., a kolektiv. 2003. Socialna praca, Prešov: Filozoficka fakulta Prešovskej univerzity: Akcent Print
 20. Vaničkova, E., Hadj-Moussova, Z. Provaznikova, H., 1995. Nasili v rodině, Praha: Karolinum
 21. Vicianova, K. 2000. Medicinske aspekty. In: Tyranie, zneuživanie a zanedbavanie deti, Pezinok: Jaspis
 22. Zelinova, M. 1995/1996.: Motivovanie odmenami. In: Predškolska vychova. Časopis pre rodičov, jasle a materske školy. Bratislava : MŠSR, 1995/1996, roč. 50, č.10
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu