BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej
Title
Praca socjalna z bezrobotnymi w regionie tarnogórskim
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 161-166, bibliogr.11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, Ludzie młodzi, , Bezrobocie, Polityka socjalna
Social services, Young people, , Unemployment, Social policy
Country
Powiat tarnogórski
Tarnowskie Góry County
Abstract
W regionie tarnogórskim bezrobocie sięga niecałe 6 procent ogółu mieszkańców tej ziemi, to jest ponad 5,5 tysiąca osób. Wśród nich są ludzie młodzi między 18 a 30 rokiem życia (blisko 36 procent). Ludzie wieku średniego od 30 do 60 lat (blisko 52 procent), wreszcie ludzie starsi około 12 procent (Dane UG w Tarnowskich Górach) Wśród nich z wyższym wykształceniem jest 0,5 procent. Ze średnim wykształceniem prawie 42 procent oraz poniżej średniego blisko 58 procent (dane z ankiet osobowych). Łatwo się zorientować, że zjawiskiem bezrobocia dotknięci są głownie ludzie młodzi oraz nisko kwalifikowani. Ale wskaźniki te nie oddają jeszcze pełnych realiów rzeczywistości bezrobotnych. Wśród nich znajdują się starcy, ludzie niedołężni, ciężko chorzy, osamotnieni, kalecy ,matki z dziećmi. Socjologicznie jest to bardzo złożone środowisko. Część bezrobotnych korzysta z zasiłków rodzinnych, pomocy społecznej, darowizn, opieki "Caritas" parafii kościelnych, czy ludzi przychylności i dobrej woli (Według MU Pracy w Tarnowskich Górach). Trzeba jednak podkreślić, że mimo tak hojnej i obfitej pomocy ze strony ludzi prawych i szlachetnych bezrobotni otrzymują od nich pomoc głównie materialną. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. SuBmann, G., Arbeit Und Imre Werte, Aachen 1997
 2. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in: Filozofia bliższa życiu, Warszawa
 3. Stolarik, S. 1998. Stručne o dejinach filozofie. Košice: Kňazsky seminar
 4. Dančišin, V. 2006. A New Name for Anarchism? In: Dianoia -Miedzynarodowe Studia Humanistyczne, Nr. 1
 5. Патер, Д. 2008. Філософські есе, Суми
 6. Słomski, W., Etyka, Warszawa 2007
 7. Słomski, W., Bioetyka, warszawa 2007
 8. Nowakowski, Z. 2001. Decydowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa
 9. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa
 10. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2
 11. Sirojć, Z. 2005. Ekonomiczeskaja transformacja w Polsze, in: Problemy powyszenia effektiwnosti inwesticjonno-stroitielnogo i żyliszcznokommunalnogo kompleksow, Moskwa
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu