BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska-Nawrot Karina
Title
Kilka refleksji na temat kuratora sądowego
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 167-170, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Sądownictwo, Kryminalistyka, Polityka społeczna
Judicature, Criminology, Societal policy
Abstract
W ostatnim czasie zauważa się tendencję odchodzenia od resocjalizacji w warunkach izolacyjnych na rzecz działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Praktyka pokazuje, że izolacja nieletniego od środowiska naturalnego (rodzina) przynosi często odwrotne efekty, bowiem w środowisku zamkniętym jest większy wpływ podkultury przestępczej. Potwierdzeniem tego jest coraz większy nadzór kuratora sądowego który powinien: posiadać obywatelstwo Polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć w kraju stałe miejsce zamieszkania, nie być karany, mieć ukończone 26 lat życia, zasługiwać na zaufanie, posiadać wyższe wykształcenie. Jak podają źródła pierwszym kuratorem był Jan Augustus (Amerykanin z pochodzenia), który w 1841r. założył kaucję i poręczył sędziemu zmianę zachowania się przestępcy. 22.06.1909r w Królestwie Polskim wprowadzono nową ustawę "o uwolnieniu warunkowym przed odbyciem terminu kary", która stanowiła zalążek kurateli sądowej w Polsce. W tym samym czasie zatwierdzono działalność Towarzystwa Opieki nad Zwolnionymi z Więzień tzw. patronat, którego celem była pomoc w znalezieniu pracy dla osób zwolnionych z zakładów karnych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gromek, K. 2004. Kuratorzy sądowi, Warszawa
  2. Kamiński, J, Milewski, J. 1979. Resocjalizacja skazanych przewodnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979
  3. Kopeć-Chrościcka, M. 1984. Kurator sądowy zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne, Warszawa
  4. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszaw
  5. Pytka, L. 2001. Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa
  6. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2
  7. Słomski, W. 2007., Kilka uwag o pojęciu Tolerancja, in: Parerga 2
  8. Szczęsny, W. 2003. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu