BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagórski Janusz (Polskie Towarzystwo Penitencjarne)
Title
Sposób sprawowania dozoru wobec skazanych - w świetle badań
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 299-305
Keyword
Badania naukowe, Więziennictwo, Prawo karne
Scientific research, Prison system, Criminal Law
Abstract
Podstawowym miernikiem efektywności środków probacyjnych jest czas, na jaki próba została orzeczona i społecznie pożądane zachowanie się skazanego w tym okresie. Z tego punktu widzenia można uznać, że we wszystkich analizowanych sprawach, w których skazani mieli próbę udaną i skazanie uległo z mocy prawa zatarciu, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy warunkowe przedterminowe zwolnienie było efektywne, a więc zastosowane właściwie i celowo. Nie ulega wątpliwości, że w każdej z tych spraw sprawowany przez kuratora sądowego dozór znacznie wzmacniał efektywność instytucji probacyjnej.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wykonywanie w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych, praca pod red. dr. J. Zagórskiego, Wyd. Biura RPO, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu