BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 2009
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 2009
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2009, nr 64, 31 s., rys., wykr.
Keyword
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bieżąca badanie koniunktury w budownictwie zostało wykonane w lipcu 2009 r. Wyniki badania są przyporządkowane do III kwartału 2009 r., jednak ze względu na przyspieszony termin jego wykonania, w porównaniach z analogicznym okresem minionego roku należy odnosić się nie do III, lecz do II kwartału 2008 r. W III kwartale 2009 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość -4.1, mniejszą o 5 punktów niż dwa miesiące wcześniej i mniejszą o 35 punktów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecna wartość ogólnego wskaźnika koniunktury jest zbliżona do 2003 roku, gdy koniunktura w budownictwie poprawiała się po poprzednim spowolnieniu wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)

Current business survey in construction industry was done in July of 2009. The results of the survey will be assigned to the 3rd Quarter of 2009, however because of earlier time of its execution, in comparisons with the analogous period of the last year not the 3rd, but the 2nd Quarter of 2008 should be employed. In the 3rd Quarter of 2008 the general business indicator took a value of-4.1, lower by 5 points than two months ago and lower by 35 points than in analogous period a year ago. Present value of the indicator is similar to 2003, when the improvement of the business conditions in construction industry took place after previous slowdown of the economy. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu