BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Title
Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich
The State and Development Perspectives of Strategic Management Issues in Polish Academic Centers
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 9-21, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
Strategic management, Teachers, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie na podstawie obserwacji zachowań środowiska akademickiego oraz awansowych procesów rozwoju naukowego, głównie na stopień naukowy doktora habilitowanego, stanu badań problemów z zakresu zarządzania strategicznego, oraz podejmowanych w różnych ośrodkach akademickich Polski ciekawych inicjatyw poznawczo-metodycznych określających perspektywy i wiodące [ze względów poznawczych i aplikacyjnych] w przyszłości szczegółowych tematów, zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine on the basis of observing the behavior of academics and scientific development processes, mainly for post-doctoral degree (habilitation degree), the state of research problems in the areas of strategic management and carried out in various centers of Polish academic cognitive interesting initiatives - defining methodological perspectives and leading for cognitive reasons and application in the future, specific topics, issues relating to strategic management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  2. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu