BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Jacek (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Title
Modelowanie systemów energetycznych : ogólna metodyka budowy modeli
Modeling of Energy Systems : General Methodology of a Model Development
Source
Polityka Energetyczna, 2010, T. 13, z. 2, s. 219-226, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Modelowanie systemowe, Modelowanie matematyczne, Energetyka
System modeling, Mathematical modeling, Energetics
Note
streszcz., summ., XXIV konferencja Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, 2010, Zakopane.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólną metodykę postępowania przy budowie modeli systemów energetycznych. Podkreślono znacznie modeli w procesie podejmowania decyzji dotyczących sektora paliwowo-energetycznego. Przedstawiono 12-etapową procedurę budowy modeli, podkreślając znaczenie poszczególnych etapów oraz wskazując typowe problemy pojawiające się w trakcie ich realizacji. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z analizy przeprowadzonej w artykule. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a general methodology of the energy sector model development. The key role of modeling in the process of decision making concerning the fuel and energy sectors was emphasized. A 12-stage step-by-step procedure of model development was presented, with a special attention brought to typical problems that arise while building such a model. The paper ends with some conclusions including key messages based on analysis carried out in this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. INTRILIGATOR M. D., 1978 - Econometric models, techniques and applications. Prentice-Hall, New Jersey.
 2. KAMIŃSKI J., 2006 - Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego. IGSMiE, Kraków.
 3. KAMIŃSKI J., 2010a - Zastosowanie modeli rynków energii elektrycznej. Elektroenergetyka, czerwiec 2010, SEP COSiW, Warszawa.
 4. KAMIŃSKI J., 2010b - Metody modelowania równowagi rynków energii elektrycznej. Rynek Energii 3 (88), Kaprint, Lublin.
 5. LINEARES P., SANTOS F.J., VENTOSA M., LAPIEDRA L., 2008 - Incorporating oligopoly, CO2 emissions trading and green certificates into a power generation expansion model. Automatica 44, 1608-1620, Elsevier Science.
 6. MŁYNARSKI S., SZUMILAK J., BAOECIK K., KOCZYŃSKI W., 1989 - Elementy teorii systemów i informacji. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. MURTY K.G., 1999 - Linear Complementarity, Linear and Nonlinear Programming - Internet Edition, Linear Complementarity Problem, Its Geometry and Applications. http://ioe.engin.umich.edu/people/fac/books/murty/linear complementarity_webbook/
 8. SIERKSMA G., 2002 - Linear and integer programming: the theory and practice - Second Edition. Marcel Dekker Inc., New York.
 9. SUWAŁA W., 1995 - Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 38, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 10. SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., 2003 - Modelowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 11. SUWALA W., LABYS W.C., 1998 - Modeling transition in the Polish coal industry. IGSMiE PAN, Kraków.
 12. VENTOSA M., BAÍLLO A., RAMOS A., RIVIER M., 2005 - Electricity market modelling trends. Energy Policy 33, 897-913, Elsevier Science.
Cited by
Show
ISSN
1429-6675
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu