BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubek Henryk (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Czeska, polska węgierska oferta w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku, 2005, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia eksportowe, Kredyt eksportowy
Insurances, Export insurance, Export loan
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest wieloaspektowe porównanie ogólnych warunków ubezpieczeń w obszarze krótkoterminowych kredytów kupieckich, zabezpieczanych w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa w Czechach, Polsce i na Węgrzech.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czubek H., System gwarancji kredytów eksportowych na Węgrzech, [w:] Handel Zagraniczny. Metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, cz. II, K. Budzowski i S. Wydymus (red.), AE Kraków, Katedra Handlu Zagranicznego, 1999.
  2. Czubek H., Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych, "Zeszyty Naukowe, Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 662.
  3. Dewit G., Intervention in Risky Export Markets: Insurance, Strategic Action or Aid?, "European Journal of Political Economy", 2001, vol. 17, s. 575-592.
  4. Drummond P. F. N., Recent Export Credit Market Developments, "IMF Working Paper", 1997, no. 27.
  5. Mah J. S, Song Y., The Korean Export Insurance System. Its Implications on the Trade Regulations in the Global Trading System, "Journal of World Trade", August 2001, vol. 35, issue 4, s. 603-614.
  6. Polowy J., Finansowe instrumenty wspierania eksportu stosowane w krajach Unii Europejskiej i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce - oficjalne wsparcie kredytów eksportowych [w:] Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, tom II, rozdz. 5., Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu