BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyblikiewiczx Lubomir W. (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Koncepcje bezpieczeństwa w polityce Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku, 2005, s. 53-63, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Polityka zagraniczna
Security, Foreign policy
Note
streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Autor przedstawia tezę, iż różnica między Stanami Zjednoczonymi i głównymi państwami Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa są duże i powiększają się, a Sojusz Północnoatlantycki pojawia się rzadko w rozważaniach dotyczących ich bezpieczeństwa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. The Future Tasks of the Alliance ("The Harmel Report"), Brussels, 13-14 December 1967, http://www.nato.int/docu/basictxt/b671213a.htm.
  2. Świat. Europa. Dolny Śląsk. Wyzwania milenijne, pod red. Teresy Łoś-Nowak i Mariana S. Wolańskiego, Wrocław 2002, s. 87-101.
  3. Quadrennial Defense Review Report September 30, 2001, http://www.defenselink. mil/pubs/qdr2001 .pdf.
  4. Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, Knopf, Feb. 2003.
  5. Potęga i raj; Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.
  6. The Post-Modern State, [w:] Reordering the World: the Long Term Implications of September 11, opublikowanym przez Foreign Policy Centre (7 kwietnia 2002); dostępny również w http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,680095,00.html.
  7. National Defense Strategy of the United States of America March 2005, http://www.de- fenselink.mil/news/Mar2005/d20050318nds2.pdf.
  8. http://www.gl0balissues.0rg/Ge0p0litics/ArmsTrade/Spending.asp#W0rldMilitaryS pending.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu