BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Jacek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Action learning i jego granice
Action Learning and Its Limits
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 55-68, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Praca grupowa, Szkolenia, Uczenie się, Studium przypadku
Group work, Training, Studying, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Action learning, jako metoda uczenia bazująca na wykorzystaniu refleksji w oparciu o działania realizowane pod pełnym obciążeniem naturalnego kontekstu życia codziennego, jest słabo znana w polskiej literaturze z zakresu zarządzania. Celem tekstu jest prezentacja tej metody oraz dyskusji definicyjnych, jakie pojawiają się od 30 lat w literaturze anglosaskiej. Dodatkowo zostanie zaprezentowane jej precyzyjne rozróżnienie od innych metod rozwoju, które wykorzystują refleksję grupową, a mianowicie uczenia opartego na projektach oraz na problemach. Rozważania definicyjne zilustrowane zostaną opisem przypadku - interwencji mającej zwiększać szanse zatrudnieniowe młodzieży wiejskiej trwale pozostającej poza rynkiem pracy - w którym wykorzystano omawiane trzy metody rozwoju indywidualnych kompetencji. (abstrakt oryginalny)

Action learning as a teaching method is grounded on reflection based on action taken under the full burden of the natural context of daily life. It is not well known in Polish literature on management. The objective of this text is a presentation of the method and discussions on definitions that have appeared for the past thirty years in English-language literature. Moreover, a precise differentiation from other development methods using group reflection-those applying project- and problem-based learning-are also presented. A case study illustrates consideration of definitions-intervention aimed at increasing the employment opportunities of rural youth chronically outside the labor market-using the three discussed methods of developing individual competencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brook C., Pedler M., Burgoyne J. (2012), Some debates and challenges in the literature on action learning: the state of the art since Revans, Human Resource Development International, vol. 15, nr 3.
 2. Bourdieu P. (1986), The forms of capital, w Richardson J. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood, dostęp 1 lipca 2014, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm
 3. Cho Y., Egan T. M. (2009), Action Learning Research: A Systematic Review and Conceptual Framework, Human Resource Development Review, vol. 8, nr 4.
 4. Chrostowski A., Jemielniak D. (2008), ACTION RESEARCH w teorii organizacji i zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 1/131.
 5. Kilroy D. A. (2004), Problem based learning, Emerg Med Journal, nr 21.
 6. Lachowicz Z. (1995), Trening potencjału kierowniczego, Wrocław, Wydawnictwo AE.
 7. Marquardt M. J. (2011), Optimizing the power of action learning, Boston, N. Brealey Pub.
 8. Pedler M., Burgoyne J., Brook C., (2005), What has action learning learned to become? Action Learning: Research and Practice, nr 2.
 9. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. Y. (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego.
 10. Yeo R. K., Gold J. (2011), The inseparability of action and learning unravelling Revans' action learning theory for HRD, Human Resource Development International, nr 14.
 11. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo Beck.
 12. Woods D. R. (1997), Problem-based learning: Resources to gain the most from PBL, Ontario, wydawca.
 13. Revans R. W. (1998), ABC of action learning, London, Lemos & Crane.
 14. Weinstein-Fitzgerald K. (1999), Action learning, Warszawa, Wydawnictwo Petit.
 15. Wood D. F. (2003), ABC of learning and teaching in medicine Problem based learning, BMJ, nr 326.
 16. Woźniak J. (2009), Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, Olsztyn, Wyd. OWSIiZ.
 17. Woźniak J. (2009a), e-Learning w edukacji i biznesie, Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 18. Woźniak J. (2006), Zarządzanie wiedzą w firmie szkoleniowej, Olsztyn, Wyd. OWSIiZ.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu