BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcer Wiktor (Uniwersytet Opolski)
Title
Szkoła wyższa jako organizacja kreatywna. Analiza zagadnienia w podejściu mikro i makro
Higher education institutions as an creative organizations. Micro and macro approaches to the subject
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 27-36, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Organizacja
Higher education, Education, Organisation
Note
summ.
Abstract
Higher education institutions in Poland are in their essential moment. Public institutions have to oscillate between profitability and maintaining the intellectual fundaments building universities or technical universities. Private higher education institutions take part in the competition for economic survival. Higher education institutions are more and more to demonstrate creativity as to micro as well as macro approach. The article contains descriptions of each of these perspectives along with an supplement to illustrate the major mistakes in promoting creativity in higher education institutions in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arystoteles. 2008. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  2. Denek, K. 2011. Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań
  3. Orzechowski, E. 1999. Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  4. Ossowscy, M. i S. 2002. Intymny portret uczonych, Wydawnictwo SIC!, Warszawa
  5. Platon. 2008. Obrona Sokratesa, Wydawnictwo Hachette, Kraków
  6. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  7. http://sjp.pwn.pl/slownik/2564882/kreatywny
  8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87
  9. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu