BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Title
Social pedagogy. Basic definitions
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 83-97, bibliogr. 28 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Edukacja, Opieka socjalna
Pedagogy, Education, Social services
Note
summ.
Abstract
Social pedagogy constitutes a part of general pedagogy, so, in order to understand what this particular branch of pedagogy is, one ought first of all to clarify the meaning of the notion "pedagogy". The concept has two basic meanings: "theoretical" one and "practical" one. In the "theoretical" sense, it means the theory of upbringing and thus the science of education, whose purpose is understanding the process of upbringing as well as the factors which influence that process. In the "practical" sense, what we understand by "pedagogy" is to sum total of all the educative activities employed for the purpose of steering the process of education in the desired direction. Speak-ing about pedagogical activities, we do not, of course, deal with activities from the field of education theory, as that would be contradiction in terms, but with the body of practical skills employed in everyday work by practical pedagogues. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson, E. 1997. Człowiek, istota społeczna, PWN, Warszawa
 2. Cichosz, M. 2006. Pedagogika społeczna w latach 1945-2005. Rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje, Toruń
 3. Czapów, Cz., Jedlewski, S. 1971. Pedagogika resocjalizacyjna, PWN Warszawa
 4. Dąbrowski, Z. 2006. Pedagogika opiekuńcza w zarysie, UMW, Olsztyn
 5. Danilewicz, W. Izdebska, J. Krzesińska-Żach, B. 1995. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok
 6. Elementy diagnostyki pedagogicznej, ed. by I. Lepalczyk and J. Badura, PWN, Warszawa 1987
 7. Jarosz, E. Wysocka, E. 2006. Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa
 8. Kamiński, A. 1982. Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa
 9. Koncepcje pedagogiki społecznej, ed. by T. Frąckowiak, Poznań 1996
 10. Łapińska, R. 1966. Psychologia wieku dorastania, PWN, Warszawa
 11. Łobocki, M. 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Warszawa
 12. Łobocki, M. 2008. Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 13. Matuszyk, A. 2008. Pedagogika turystyki, in: Turystyka w naukach humanistycznych, ed. R. Winiarski, PWN, Warszawa
 14. Metodologia pedagogiki społecznej, ed. by R. Wroczyński and T. Pilch, Ossolineum, Wrocław 1974
 15. Pedagogika specjalna, ed. By W. Dykcik, UAM, Poznań 2001
 16. Pedagogika społeczna i praca socjalna: przegląd stanowisk i komentarze, pod red. E. Murynowicz-Hętko, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998
 17. Pedagogika społeczna, ed. T. Pilch and I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa
 18. Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie, ed. by T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995
 19. Pilch, T. 2003. Bezradność pedagogiki wobec rzeczywistego świata, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 3
 20. Pytka, L. 2001. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, WAPS Warszawa
 21. Radlińska, H. 1961. Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 22. Rodziewicz-Winnicki, A. 2008. Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 23. Śliwerski, B. 2006. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, vol. 1 and 2, Gdańskie Wydawnictwo. Psychologiczne, Gdańsk
 24. Surzykiewicz, J. 2003. Człowiek w sytuacjach kryzysowych w aspekcie zadań i granic pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, "Problemy Opiekuńczo-wychowawcze" nr 4
 25. Szczerba, W. 1966 Pedagogika wojskowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
 26. Turos, L. 1999. Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
 27. Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, ed. A. Grzędzińska, K. Majdzińska and A. Sulowska-Bramasole, Warszawa 2010
 28. Wroczyński R. 1966. Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu