BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwóźdź Sandra (Uniwersytet Opolski)
Title
Dziennikarstwo - zawód czy profesja?
Journalism - occupation or profession?
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 135-148, bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Dziennikarstwo, Działalność społeczna, Wolne zawody
Journalism, Social activity, Freelance occupation
Note
summ.
Abstract
An article Journalism - an occupation or profession shows the polemic about the problem whether to qualify journalism as profession. Author points the reasons for and against treating journalism as the profession. The author is especially focuses on the role and social mission associated with journal-ists. The first parts of the article concern the range of definitions of journal-ism as well as the areas and phases of its development. The following parts define the terms of occupation and profession and are the attempt to qualify journalism to one of those categories. Basing on the analysis of the literature, author claims that journalism do not fulfill the criteria to be qualified as profession. Author analyses the matter in order to show the society and the journalists environment, what actions should be undertaken to make the rank of journalism higher and make it more professional. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bortnowski, S. 1999. Warsztaty dziennikarskie, Warszawa
 2. Chyliński, M., Russ-Mohl, S. 2007. Dziennikarstwo, Warszawa
 3. Jachimowski, M. 2006. Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, w: Współczesny dziennikarz i nadawca, red. M. Gierula, Sosnowiec
 4. Kunczik, M., Zipfel, A. 2000. Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa
 5. Magdoń, A. 2000. Reporter i jego warsztat, Kraków
 6. Maślanka, J. 1976. Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław
 7. Michalczyk, S. 2006. Dziennikarstwo jako przedmiot refleksji naukowej, w: Współczesny dziennikarz i nadawca, red. M. Gierula, Sosnowiec
 8. Mocek, S. 2006. Dziennikarze po komunizmie: elita mediów w świetle badań społecznych, Warszawa
 9. Płonkowski, T. 1995. Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy, Warszawa
 10. Sasińska-Klas, T. 1999. Dziennikarstwo- zawód czy wyzwanie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków
 11. Smid, W. 2010. Leksykon komunikacji medialnej, Kraków
 12. Sobczak, J. 2004. Dziennikarstwo- zawód, misja czy powołanie?, w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci- wybrane zagadnienia, red. W. Cisak, Poznań
 13. Szot, L. 2009. Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce, w: Współczesne media- status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t. I, Lublin
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu