BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Społeczeństwo informacyjne- społecznościowa faza rozwoju
Social Media Era as a Phase of Information Society's Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 499-506, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Note
summ.
Abstract
Społeczeństwo informacyjne nieustannie przeżywa swój rozwój, który jest wyznaczany przez zastosowanie nowych technologii i ich praktyczne wykorzystanie. Dotychczasowy proces zmian społeczeństwa informacyjnego można podzielić na dwa wyraźne etapy: przedsieciowy (w którym przekaz informacji odbywał się poprzez zewnętrzne nośniki pamięci) i sieciowy (zapoczątkowany przez upowszechnienie Internetu). Etap sieciowy trwa do dziś, choć ulega przemianom wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyjmując dominujący model komunikacji społecznej jako kryterium wyróżniania kolejnych faz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach etapu sieciowego, można stwierdzić, że nastąpiło właśnie przejście do kolejnej fazy tego rozwoju - społecznościowej. Poprzednie fazy można umownie nazwać: sieciową prostą (w której królował e-mail jako główny kanał komunikacji i przepływu informacji; dopełnieniem obrazu były czaty, informacyjne portale internetowe).(fragment tekstu)

The information society is constantly going through its development, which successive phases are determined by the application of ever newer technologies in everyday use. Bloom observed in social media seems to be a new stage of functioning of the information society. Facebook alone has more than five hundred million (half a billion) active users, and its business potential and opinion-making capacity is becoming more apparent. Social media have become an accelerator of today's sociopolitical transformations. Social media are also a source of many both technical and emotional threats.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chadwick A.: The Internet and Politics in Flux, "Journal of Information Technology & Politics" 2009, vol. 6, iss. 3/4.
 2. Diamond L.: Liberation Technology, "Journal of Democracy" 2010, vol. 21, no. 3.
 3. Deibert R., Rohozinski R.: Liberation vs. Control in Cyberspace, "Journal of Democracy" 2010, vol. 21, no. 4.
 4. Facebook Users in the World - New Facebook Statistics, Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats25.htm ( 22.01.2011).
 5. Fichter D., Wisniewski J.: Social Media Metrics: Making the Case for Making the Effort, "Online" 2008, vol. 32, iss. 6.
 6. Grensing-Pophal L.: SOCIAL MEDIA Helps Out the Help Desk, "EContent" 2009, vol. 32, iss. 9.
 7. Grensing-Pophal L.: The New Social Media Guidelines, "Information Today" 2010, vol. 27, iss. 3.
 8. Habibinia O.: Who's Afraid of Facebook?, 3 September 2009, http://riseoftheiranianpeople.com/2009/09/03/who-is-afraid-of-facebook (dostęp 11.02.2011)
 9. . Kane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J.: Community Relations 2.0, "Harvard Business Review" 2009, vol. 87, iss. 11.
 10. Megapanel listopad 2010, http://www.press.pl/raportypdf/www-data/Wyniki_ panel_PBI_Ge_listopad_2010.pdf (2.02.2011).
 11. Panner M.: Accelerating change in Egypt. Internet becomes powerful tool for freedom- seekers, "The Washington Times", 8.02.2011, dostępny także internetowo: http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/8/accelerating-change-in-egypt /?page=1 (10.02.2011).
 12. Peters I.: Folksonomies: indexing and retrieval in Web 2.0, Walter de Gruyter, Berlin 2009.
 13. Polańska K.: Zarys społeczno-gospodarczych skutków komunikacji mobilnej, w: Komunikacja mobilna, M. Goliński, K. Polańska (red.): Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 14. Sophos Security Threat Report 2011, Sophos Labs 2011, http://www.sop hos.com/sophos/docs/eng/papers/sophos-security-threat-report-2011-wpna.pdf (20.01.2011).
 15. Stock W. G.: Folksonomies and science communication: A mash-up of professional science databases and Web 2.0 services, "Information Services & Use" 2007, vol. 27, iss. 3.
 16. Stuart D.: Social Media Metrics, "Online" 2009, vol. 33, iss. 6.
 17. Tapscott D., Williams A. D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu