BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obora Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego
The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example Voivodeship Malopolskie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 556-563, rys.,tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informatyzacja, Usługi publiczne, Administracja samorządowa
Informatization, Public services, Self-government administration
Note
summ.
Abstract
W XXI wieku obywatel nowoczesnego państwa ma prawo oczekiwać, aby kontakt z urzędami i instytucjami państwowymi odbywał się drogą elektroniczną. Ten sposób komunikacji nie tylko skraca czas realizacji procedur urzędowych, ale również przyczynia się do większej ich przejrzystości. Na podstawie analizy doświadczeń takich krajów, jak USA, Wielka Brytania czy Francja, można sformułować dwa podstawowe wnioski dotyczące skutków informatyzacji administracji publicznej. Zgodnie z pierwszym, poprawnie przeprowadzona informatyzacja administracji publicznej powoduje, że sektor publiczny staje się bardziej zrozumiały i otwarty na obywateli (wiąże się to z faktem ukierunkowania usług tego sektora na użytkowników, a nie na potrzeby biurokracji). Wspomniana otwartość i zrozumiałość sektora publicznego budują jego przyjazny z punktu widzenia obywateli charakter. Drugi z wniosków to fakt wpływu informatyzacji tego sektora na jego większą produktywność i efektywność dzięki zasadzie realizacji najwyższej jakości usług przy efektywnym wykorzystaniu pieniędzy podatników(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the results of studies on the dynamics of the digitization of public services carried out by units of local government administration in the voivodship malopolskie. The first part of this paper shows the factors causing the need for computerization of administration in Poland. Next, the author presents the main assumptions and results for the described studies. The conclusions of the conducted research were presented in the final part of paper.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kamieński W.A.: Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szanse, zagrożenia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2000.
  2. Kulisiewicz T.: Po co nam e-administracja?, "Dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej - eAdministracja, eObywatel, eUrząd, ePaństwo" 2005, nr 1.
  3. www.funduszestrukturalne.gov.pl
  4. www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2362
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu