BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Title
Badania witryn internetowych polskich gmin
Results of Polish Communes Websites Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 564-571, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Internet, Gmina
Internet, District
Note
summ.
Abstract
W 2009 roku opublikowano raport prezentujący wyniki badań ilościowych dotyczących poziomu informatyzacji urzędów gminnych w Polsce w roku 2008. Z dokumentu tego wynika, że w tymże roku stronę Biuletynu Informacji Publicznej posiadały niemal wszystkie urzędy - 99,9%, a własną stroną internetową mogło się pochwalić 92,8% jednostek. Najlepiej wyglądała sytuacja w województwach lubuskim i opolskim, w których wszystkie urzędy gmin miały swoje witryny. Najgorzej wypadło w tym badaniu województwo łódzkie, w którym własną stroną posiadało mniej niż 80% urzędów. Dobrym symptomem jest oczywiście tak powszechne wykorzystanie witryn internetowych do prezentacji gminy, trzeba jednak zaznaczyć, że możliwości oferowane przez taką stronę nie zawsze są właściwie wykorzystywane. Nie istnieją bowiem jakiekolwiek wytyczne dotyczących wyglądu i zawartości serwisów internetowych jednostek samorządu terytorialnego, więc gminy mają pełną swobodę przy ich tworzeniu. W związku z powyższym witryny poszczególnych gmin prezentują bardzo różny poziom zarówno pod względem treści, jak i wyglądu. Co więcej, nie dokonuje się ich oceny w oparciu o jednolite kryteria (ewentualne badania mają wyłącznie wyrywkowy charakter), co utrudnia identyfikację pewnych obszarów, w których dana gmina powinna wprowadzić zmiany.(fragment tekstu)

Majority of Polish communes has own websites. Those pages are used mostly for information and promotional activities, rarely for conducting formalities. The website can be a perfect tool for creating positive image of the commune. The message is addressed both outside (to the tourists and potential investors) and inside (to inhabitants and people who work within this community). The information requirements of those recipients' groups are different. During several last years different authors have analyzed the content and the look of communes websites using various criteria. The criteria that were used and the results of their research are presented(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A.: e-PR jako zestaw narzędzi wspomagających wizerunek miasta, http://www.bankier.pl/wiadomosc/e-PR-jako-zestaw-narzedzi-wspomagajacychwizerunek- miasta-2011054.html
  2. Bański J.: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, http://www.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/3_Witryny _internetowe.pdf
  3. Cielecka M., Hałun T. i in.: Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich, Kraków 2009.
  4. Guzik R.: Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie, w: Domański B., Jarczewski W. (red.): Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006.
  5. Interaktywna gmina - raport, http://www.interaktywna-gmina.pl/
  6. Kupczak P.: Samorządy Małopolski w Internecie - próba oceny, "E-mentor" 2010, nr 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/778
  7. Stempniak P.: Witryna wielkiego miast, "Marketing w praktyce" 2007, nr 12.
  8. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu