BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popik-Chorąży Katarzyna
Title
Problematyka ocen oddziaływania na środowisko na przykładzie stacji bazowych telefonii komórkowej
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 111-119
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Ochrona środowiska, Rynek paliw, Telefonia komórkowa, Ekologia
Environmental protection, Fuel market, Mobile phone, Ecology
Abstract
Ocena oddziaływania na środowisko rozumiana jest jako określona prawem procedura (czyli zespół wymaganych prawem działań), zmierzających do uzyskania możliwie najbardziej precyzyjnych i wszechstronnych odpowiedzi na postawione prawem pytania w zakresie wpływu na środowisko wykonania postanowień określonych w dokumentach, bądź też realizacji wskazanych przedsięwzięć.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Górski, J. Kierzkowska: Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006, s. 91, 92).
  2. J. Jendrośka, M. Bar: Prawo ochrony środowiska, s. 647
  3. K.Gruszecki, Prawo ochrony Środowiska, Komentarz, Warszawa 2007, s.184
  4. J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-polityczne, Lublin 2006, s. 274
  5. J.Jendrośka: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska- Komentarz, Wrocław 2001,s.96
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu