BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Storoška Marek (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Title
E. Weiss, J. Polačko: Stratégia rozvoja európskej únie, Wydawnictwo Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie, Warszawa 2011.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 452-455
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Państwa członkowskie, Recenzja, Integracja finansowa, Integracja gospodarcza
Member states, Review, Financial integration, Economic integration
Note
recenzja
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska jest największym i najbardziej liczącym się w świecie ugrupowaniem integracyjnym. Jej państwa członkowskie wzajemnie ze sobą współpracują i stale pogłębiają się więzi gospodarcze, polityczne oraz społeczne. Przystąpienie do Unii każdego kraju jest uznane za strategiczny cel nie tylko jego polityki zagranicznej ale całego systemu instytucjonalnego, który w funkcjonowaniu Unii Europejskiej odgrywa istotną rolę. System instytucjonalny Unii Europejskiej opiera się na instytucjach o zróżnicowanym statusie i funkcjach, działających według zasad określonych w traktatach. W sytuacji trwającej dyskusji na temat zmian integracyjnych i osiągnięć członkowstwa w Unii Europejskiej wiedza w zakresie integracji europejskiej jest szczególnie potrzebna. Książka zawiera podstawowa wiedzę o europejskich procesach integracyjnych. Czytelnik znajdzie w niej najważniejsze informacje na temat genezy, rozwoju, kształtu i konsekwencji integracji europejskiej. Licząca 243 strony książka składa się z 12 rozdziałów opatrzonych wstępem i bogatym wykazem literatury. Rozdziały zostały pogrupowane w logiczny sposób. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu