BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrubała Sebastian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Stanek Stanisław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Stolecki Grzegorz, Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Monitoring kluczowych czynników sukcesu - wczesne ostrzeganie o zagrożeniach
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 51-63, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie strategiczne, Organizacje gospodarcze, System wczesnego ostrzegania
Decision Support Systems (DSS), Strategic management, Economic organizations, Early warning system
Abstract
W proponowanym podejściu analityczne wsparcie strategicznych procesów decyzyjnych jest realizowane poprzez analizę, modelowanie oraz monitorowanie celów odwzorowanych w mapach strategii (tzw. monitoring "critical succes factors" (CSF) lub "kee performance indicators" (KPI)). Mapy strategii pozwalają na zbudowanie przyczynowo-skutkowej hierarchii celów oraz zadań wspierających realizację strategii przedsiębiorstwa [Kapłan R.S., Norton D.P., 1996], Posługując się zaproponowaną przez Kapłana i Nortona koncepcją balanced scorecard, cele oraz zależności pomiędzy celami można rozpatrywać z punktu widzenia czterech strategicznych obszarów aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa: finansów, rynku, procesów wewnętrznych, obszaru badań i rozwoju. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton P.D., 1996: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.
  2. Twardowski Z., 2000: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. AE, Katowice.
  3. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z., 2003: Decision Suport Systems and New Information Technologies at the Beginning of Internet Age, 7th Int. conf. of Int. Society for Decision Support Systems "DSS in The Uncertainty of the Internet Age". AE, Katowice.
  4. Hoven J., van den, 1996: Executive support systems and decision making. "Journal of Systems Management" 1996, March/April.
  5. Turban E., Aronson J.E., 2001: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall Int. Upper Saddle River, New York.
  6. Watson H.J., Frolick M.N., 1993: Determining Information requirements for an EIS. "MIS Quarterly" September.
  7. Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., 2004: The multidimensional intelligent analytical platform in hybrid controlling decision support system development. Proceedings of the 8th International Conférence "Business Information Systems". W. Abramowicz (éd.). University of Economie, Poznań.
  8. Pinson S, Louca J.A, Moraitis P., 1997: A distributed decision support system for strategic planning. "Decision Support Systems", No 20.
  9. d'Inverno M., Luck M., 1996: Formalising the Contract Net as a Goal Directed System. In: Van de Velde W., Perram J., (Eds.): Proceedings of Agents Breaking Away: Proceedings of the Seventh European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World 1038.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu