BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskorova Irena
Title
Jazyk moderní reklamy ve formování kultury
Language of modern advertising in the shaping of culture
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 267-278, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Kultura, Reklama, Język reklamy, Konkubinat
Culture, Advertising, Language of advertising, Cohabitation
Note
summ.
Abstract
Culture is relatively integrated unit involving human behavior and its creations. This behavior is governed by a particular community and we can say that culture is the accumulated experience, whih its forms of the principles, rules and social norms influencing and regulating their mutual coexistence. What is the impact of advertising this cohabitation and what is the effectiveness of ads for sex? They are interested in promotions of women more than men? (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnowski, S. 1982. Wybór pism socjologicznych, Warszawa
 2. Dyczewski, L. 1993. Kultura polska w procesie przemian, Lublin
 3. Filipiak, M. 2000. Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin
 4. Gajda, J. 1995. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Lublin
 5. Kłoskowska, A. 1983. Kultura masowa, Warszawa
 6. Koblewska, J. Stefankiewicz, L. 1976. Bohaterowie filmu jako wzory osobowe dzieci i młodzieży, "Przekazy i Opinie", nr 1
 7. Krawczyk, Z. Morawski, W. 1991. Socjologia problemy podstawowe, Warszawa
 8. Nowicka, E. 1991. Świat człowieka - świat kultury, Warszawa
 9. Pielasińska, W. 1976. Portret młodzieżowego bohatera - oczekiwania i rzeczywistość, "Przekazy i Opinie", nr 1
 10. Popularna Encyklopedia Powszechna, Warszawa 2002
 11. Terelak, J. 1998. Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
cze
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu