BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popik-Chorąży Katarzyna
Title
Le caractere de la clause transversale dans de la protection de l'environnement naturel
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 121-127
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo, Prawo ochrony środowiska, Zasoby naturalne, Ochrona środowiska
Law, Environmental law, Natural resources, Environmental protection
Abstract
Artykuł dotyczy tematyki ochrony środowiska naturalnego. Autorka wskazuje na ważność zasady integracji oraz ogólne zasady ochrony prawa środowiska naturalnego.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kenig-Witkowska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2005, p. 85.
  2. A. Wasilewski, Prawna Problematyka ochrony środowiska w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (Kwestia granic związania państw członkowskich prawem WE), Kwartalnik Prawa Publicznego, Warszawa 2004, no 2, p. 190
  3. Comparez. M. Kenig-Witkowska 1998, pp. 45-46;
  4. K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1972, p. 88
  5. A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004, p. 155
  6. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2002, p. 17
  7. J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2006, p. 254
  8. Voir plus S. Kozłowski, Ochrona środowiska: Unia Europejska - Polska, Warszawa 2003, pp. 20-23
  9. J. Jendrośka, M. Bar, Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, vol. I, Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2003, p. 9
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
fre
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu