BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lebowa Dorota
Title
Instytucja parku narodowego jako przykład prawnej ochrony przyrody
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 165-173, bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo ochrony środowiska, Parki narodowe, Środowisko przyrodnicze, Ochrona przyrody
Environmental law, National parks, Natural environment, Nature protection
Abstract
Park narodowy jest przykładem obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym. Ten ostatni termin jest pojęciem doktrynalnym i obejmuje oznaczoną przestrzeń, na której obowiązuje specyficzny reŜim prawny wyłączający lub co najmniej ograniczający dotychczasowy porządek prawny (normy powszechnie obowiązujące). Jest on tworzony dla realizacji nadrzędnych zadań państwa na danym - wyodrębnionym terenie. Wyodrębnienie i prawna ochrona parków narodowych należą do "najstarszych" form ochrony przyrody. Pojęcie parku narodowego powstało w XIX wieku, wówczas gdy powołano pierwszy park narodowy Yellowstone w USA.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pieniężna w prawie ochrony środowiska /w:/ Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Wyd. UMCS Lublin 2001.
 2. K. Popik-Chorąży, Aus den Rechtsfragen des Instituts des Namens, Annales UMCS, Sectio G, vol. XLVII, Lubin 2001.
 3. K. Popik-Chorąży, Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź październik 2000 roku, Wiadomości Uniwersyteckie 2001, nr 1.
 4. K. Popik-Chorąży, Jubileusz Profesora Jana Szreniawskiego, Wiadomości Uniwersyteckie 2001. nr 5.
 5. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pieniężna w nowej ustawie prawo ochrony środowiska /w:/ Ochrona środowiska, red. R. Paczuski, Wydawnictwo Lexis Nexis 2002.
 6. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pieniężna w nowej ustawie prawo ochrony środowiska, Ochrona środowiska. Przegląd 2002. nr 1.
 7. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji, Wiadomości Uniwersyteckie 2002, nr 7.
 8. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa - Dębe, 23-25 września 2002 roku, Studia luridica Lublinensia 2003, nr 1.
 9. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność porządkowa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym /w:/ System egzekucji administracyjnej, pod red. J Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwanowicz, Wyd. CH Beck, Warszawa 2004.
 10. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa - Dębe, 23-25 września 2002 roku, Studia luridica Lublinensia 2003, nr l.
 11. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność porządkowa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym /w:/ System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Wyd. CH Beck, Warszawa 2004.
 12. K. Popik-Chorąży, Wybrane problemy europeizacji materialnego prawa administracyjnego na przykładzie prawa wodnego (rozdział XXII, części III: Prawo administracyjne materialne) /w:/ Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczaka, Wyd. Kolonia Limited 2005.
 13. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSEI nr 2, Lublin 2006.
 14. K. Popik-Chorąży, Komentarz do Traktatu Wspólnot Europejskich. Cześć dotycząca Prawa ochrony środowiska (art. 6, TWE). red. A. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, tom I.
 15. K. Popik-Chorąży, Komentarz do Traktatu Wspólnot Europejskich. Część dotycząca Prawa ochrony środowiska (art. 6 TWE). Red. A. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, tom I.
 16. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, opr. zbior, red. J. Stelmasiaka, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 17. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pieniężna w ustawie Prawo ochrony środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, opr. zbior, red. J. Stelmasiaka, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 18. K. Popik-Chorąży, Kara pieniężna w prawie ochrony środowiska, Lublin 2009.
 19. K. Popik-Chorąży, Regulacje administracyjno-finansowe w prawie wodnym, Lublin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu