BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryziński Remigiusz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Wojciech Słomski jako historyk filozofii
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 61-70, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Historia filozofii
Philosophy, History of philosophy
Abstract
W czasach średniowiecznych z języka łacińskiego utrwaliło się przekonanie, że każdy człowiek, każda jednostka ludzka ma prawo do wolności, jest z natury wolny. Rzecz ta odnosi się do każdego człowieka, niezależnie od stanu, nie ma od tej reguły wyjątku, co nie znaczy, że wartości te nie były brutalnie deptane i zapominane. W XV wieku zaczynały się z sobą ścierać dwie koncepcje wolności, które źródło swoje biorą w ockhamizmie i tomizmie. W pierwszej wolność polega przede wszystkim na urzeczywistnianiu ludzkich postanowień. W drugiej człowiek poddaje się rzeczą, które uważa za właściwe, a jego własny rozum podaje mu jako cel do zrealizowania. Jedno pytanie ciągle krąży w dysputach na temat wolności jaki jest stopień i zakres jej ograniczenia, gdzie się owo ograniczenie zaczyna, a gdzie kończy? (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Słomski, W. 1998. Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej, Warszawa.
 2. Słomski, W. 1999. Problemy moralne etyki seksualnej, Warszawa.
 3. Słomski, W. 2000. Personalistyczna wizja wolności. Wokoł koncepcji wolności osoby ludzkiej Emmanuela Mouniera, Warszawa 2000.
 4. Słomski, W. 2001. W kręgu filozofii Alfreda Tarskiego, Warszawa.
 5. Słomski, W. 2001. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.
 6. Słomski, W. 2001. W stronę człowieka, Warszawa.
 7. Słomski, W. 2001. Filozofia - sztuka myślenia, Warszawa.
 8. Сломский, В. 2001. Oпpeдeлил ли Альфред Тарский понятиеиcтины?, Minsk.
 9. Historia filozofii polskiej XX wieku, Warszawa.
 10. Słomski, W. 2002. Szkice o filozofii polskiej XX wieku, Warszawa.
 11. Słomski, W. 2002. Kazimierz Ajdukiewicz, Sofia. Pismo filozofów słowiańskich, Nr 2.
 12. Сломский, В. 2003. Філософія в житті, Lviv.
 13. Słomski, W. 2004. Jan Legowicz - filozof i nauczyciel, Sofia. Pismo filozofów słowiańskich, Nr 4.
 14. Сломский, В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk.
 15. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga 4.
 16. Słomski, W. 2007. Etyka, Warszawa.
 17. Słomski, W. 2007. Bioetyka, Warszawa.
 18. Słomski, W. 2008. Kazimierz Twardowski - człowiek i filozof, (w:)Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa.
 19. Słomski, W. 2009. Philosophical attempts, Hannover.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu