BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dupkala Rudolf
Title
Arystotelizm protestancki Eliasa Ladivera a filozofia na Słowacji
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 71-81, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Historia filozofii, Teologia
Philosophy, History of philosophy, Theology
Abstract
Sposób filozofowania w duchu arystotelesowsko-scholastycznym E. Ladiver opanował podczas swych studiów na uniwersytetach niemieckich w Erfurcie i Wittenberdze. Zapoznał się tam nie tylko z twórczością Arystotelesa, lecz także z jej interpretacją protestancką w wersji tamtejszych profesorów J. Scharffa, A. Caloviusa, G. Meissnera i innych. Do "szkoły preszowskiej" przybył w roku 1667 r. Jako profesor filozofii i teologii nauczał w klasie czwartej (classis logicorum), gdzie realizował program wykładów z logiki w oparciu o podręcznik J. Scharffa i C. Danhavera Peripathetica logica , podręcznik filozofii praktycznej Wendelera Philosophia practica oraz podręcznik teologii polemicznej Weleriusa Theologia polemica. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles. 1973. Kategorie. W: Antologia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, Bratislava.
 2. Červenka, J. 1940. Prešovsle evanjelicke kolegium v dejinach filozofie. W: Sbornik prac profesorov ev. kol. slov. Gymnazia v Prešove, Prešov.
 3. Chrysippos, W. 1973. Antologia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, Bratislava.
 4. Dějiny filosofie II. (Praca zbiorowa), Praha 1952.
 5. Dejiny filozofickeho myslenia na Slovensku I. Red. J. Bodnar, Bratislava 1987.
 6. Drtina, F. 1926. Uvod do filosofie, t. 2, Praha.
 7. Fabiny, T. 1995. Egy hanyatott eletű eperjesi tudos Ladiver Illes. W: Eliaš Ladiver a Michal Greguš. Osobnosti a ich dielo v obraze doby. Red. P. Konya i P. Kašša, Prešov 1995.
 8. Filozofia slovenskeho osvietenstva, Bratislava 1961.
 9. Hajduk, A. 1990. Tri vyznania viery zo 16. storočia. Vydal Evanjelicky a. v. cirkevny zbor vo Zvolene v r.
 10. Konšantin Filozof: Proglas. Przekł. i opr.: E. Pauliny, V. Turčany, Bratislava 1996.
 11. Mikleš, J. 1948. Izak Caban - slovensky atomista v XVII storoči, Bratislava.
 12. Minarik, J. 1985. Renesančna a humanisticka literatura (Svetova, česka,slovenska), Bratislava 1985.
 13. Osusky, S. Š. 1930. Psychologicke a eticke uvahy našich v XVII storoči. Viera a veda, I, nr 4.
 14. Philipp Melanchthon. 1997. Briefe fur Europa, Melanchthonhaus Bretten.
 15. Pismo svate Noveho zakona. T. I. Evanjelia, Trnava 1946.
 16. Pismo svate Noveho zakona. T. II. Skutky apoštolske a Zjavenie sv. Jana, Trnava 1947.
 17. Rezik, J., Matthaeides, S. 1971. Gymnaziologia. Dejiny gymnazii na Slovensku, Bratislava.
 18. Stoici. Antologia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973.
 19. Žitie sv. Konštantina; Staroslovienske pamiatky. Pramene k dejinam sv. Cyrila a Metoda. Pravoslavna bohoslovecka fakulta v Prešove 1990.
 20. Život Konštantina-Cyrila; Veĺkomoravske legendy a povesti. (Wybor i przekład: P. Ratkoš), Bratislava 1990.
 21. Zo života Klementa Ochridskeho: Veĺkomoravske legendy a povesti. Wybór i przekład P. Ratkoš, Bratislava.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu