BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Andrzej Wiesław
Title
Platońska koncepcja filozofii politycznej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 71-81, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Historia filozofii, Polityka
Philosophy, History of philosophy, Politics
Abstract
Filozofia europejska narodziła się 2700 lat temu w Grecji. Jest jednym z podstawowych wzorników ludzkiej tożsamości. Na przełomie wieków filozofia grecka dała wielu myślicieli. Byli wśród nich tacy, których poglądy miały wpływ na dalszy rozwój tej dziedziny oraz stali się wzorami dla następców żyjących nawet wiele lat po nich. Główną siedzibą filozofii były Ateny, a jednym z najwybitniejszych filozofów w tym czasie był Platon. Urodził się w 427 r. p.n.e. w zamożnej rodzinie ateńskiej. Był wystarczająco dorosły, aby oglądać ostatnie sceny tragedii - zmierzchu i upadku imperium ateńskiego. Żył również na tyle długo, "aby być świadkiem początków imperium zupełnie innego rodzaju, imperium Filipa Macedońskiego" [Hare, 1982: 11]. Przez trzy ostatnie dziesięciolecia piątego stulecia, aż do swej klęski w 405r.p.n.e., Ateny były w stanie niemal permanentnej wojny ze Spartą, która wraz ze swoimi sprzymierzeńcami stawiała opór ateńskiej potędze i w końcu złamała ją. Same Ateny były względnie wolne od politycznych morderstw, do których dochodziło wszędzie indziej w Grecji, jednak także tam sytuacja była bardzo ostra i napięta. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Belas, L. 2006. Dejny a polityka, Presov.
  2. Dupkala, R. 2009. Wstęp do filozofii dziejów, Warszawa.
  3. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
  4. Hare, R. M. 1982. Platon, Oxford.
  5. Leśniak, K. 1986. Platon, Warszawa.
  6. Platon. 1957. Uczta, Wstęp, Warszawa.
  7. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4
  8. Сломский, В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk.
  9. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu