BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin
Title
Rola rodziny w religijnym wychowaniu dzieci - perspektywa pedagogiczna
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 103-113, bibliogr. 24 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Religia, Dzieci, Pedagogika, Psychologia społeczna, Wychowanie
Family, Religion, Children, Pedagogy, Social psychology, Parenting
Abstract
Rodzina stanowi środowisko mające najlepsze warunki do przekazywania wartości moralnych, kulturowych, ponadczasowych i jednostkowych, które pomagają człowiekowi w kształtowaniu własnej tożsamości. Jest grupą podstawową w życiu swych członków. J. Rembowski uzasadnia tę tezę wyrażając słuszny pogląd, iż rodzina jest grupą podstawową w kilku znaczeniach, lecz głównie w tym, że stanowi fundament dla wytworzenia się społecznego charakteru i społecznych ideałów jednostki [Szychowska, 1999: 29]. Rodzina jest naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie oddziałuje na nie uspołeczniająco, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące je. Niezależnie do tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy przejawia cechy patologii - w każdym przypadku kształtuje osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu dziecka [Izdebska 1993: 699]. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Bałut, A. 1998. Wychowanie dziecka w rodzinie katolickiej, "Posłaniec św. Rodziny" Nr 5.
 3. Czapow, Cz. 1968. Rodzina a wychowanie, Warszawa.
 4. Dupkala, R. 2009. Wstęp do filozofii dziejow, Warszawa.
 5. Grudniewski, T. 2000. Funkcje społeczne i kulturalne rodziny, "Wychowaniena co dzień" Nr 4-5.
 6. Hennelowa, J. 1973. U nas w rodzinie, Kraków.
 7. Izdebska, H. 1993. Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa.
 8. Janke, A.W. 1999. Uwarunkowanie podmiotowości stosunków wychowawczych w rodzinie. "Wychowanie na co dzień" Nr 7-8.
 9. Kamiński, M. 1994. "Msza Święta" Nr 9.
 10. Kozubska, A. 2000. Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 11. Kuśnierz, W. 2000. Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci, "Życie Szkoły" Nr 3.
 12. Kutiak, K. 2000. Wychowawczy aspekt wartości miłości w rodzinie, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 13. Okoń, W. 1998. Rodzina, w: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 14. Pecyna, M.B. 1998. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa.
 15. Rembowski, J. 1980. Rodzina jako system powiązań, w: Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemska, Warszawa.
 16. Sękowska, Z. 1982. Wspołzależność wychowania i rozwoju dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F. Adamski, Kraków.
 17. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 18. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 19. Sujak, E. 1972. Sprawy ludzkie, Kraków .
 20. Sztanke, G. 1995. Czasopisma psychologiczne - "Psychologia wychowawcza"i "Przegląd Psychologiczny" o Rodzinie, w: Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, pod red. K. Jakubiak, Bydgoszcz.
 21. Szychowska, M. 1999. Stosunek rodziców do szkoły a osiągnięcia edukacyjne ich dzieci, "Wychowanie na co dzień" Nr 10.
 22. Tyszka, Z. 1993. Rodzina, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa.
 23. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 24. Zaborowski, Z. 1969. O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno - wychowawcza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu