BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław
Title
Procesy i zjawiska społeczne towarzyszące globalizacji
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 209-214, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Społeczne skutki globalizacji, Wykluczenie społeczne, Patologie społeczne, Globalizacja
Social results of globalisation, Social exclusion, Social pathologies, Globalization
Abstract
Jednym z poważniejszych zagrożeń współczesnego świata i przykładem niedostosowania społecznego jest przestępczość, w tym stosowanie przemocy. Najbardziej spektakularnym przykładem współczesnej przemocy jest terroryzm. Trudności na rynkach pracy, bezrobocie, zróżnicowanie społeczne i ubóstwo powodują zjawiska wykluczenia i marginalizacji społecznej. Oba zjawiska łączy brak możliwości bądź niezdolność do uczestnictwa w życiu społecznym. Marginalność to zdegradowana pozycja społeczna grup lub zbiorowości społecznych. Wykluczenie społeczne to niezdolność do uczestnictwa w rożnych formach życia gospodarczego, kulturalnego, politycznego i społecznego. Globalizacja powoduje zagrożenie pozycji społecznej milionów ludzi, ich marginalizację, degradację, patologię i wykluczenie. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Bauman, Z. 2000. Globalizacja, Warszawa.
 3. Chomsky, N. 2000. Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Wrocław.
 4. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
 5. Misiak, W. 2007. Globalizacja-więcej niż podręcznik, Warszawa.
 6. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych,Rzeszów.
 7. Polak, E. 2009. Globalizacja a zrożnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa.
 8. Report on the Word social situation, 2007.
 9. Sokolski, M. Demografia, Warszawa 2005, s. 186.
 10. Wosińska, W. 2008. Oblicza globalizacji, Sopot.
 11. Woźniak, R.B. 2009. U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcja i zaproszenia, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu