BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołoś Michał
Title
Augustyna Państwo Boże
Augustine's God's country
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 77-91, bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Religia, Wiedza, Miejsce człowieka w społeczeństwie
Philosophy, Human philosophy, Religion, Knowledge, Person's role in society
Note
summ.
Augustyn Aureliusz
Abstract
Augustyn przedstawił chrześcijańską filozofię, która była połączeniem wiary i rozumu. Mówiąc jego słowami: "Nagrodą bowiem za wiarę jest pojmowanie. A więc nie szukaj zrozumienia, abyś wierzył, ale żebyś zrozumiał." [Św. Augustyn, 1977: 401]. Wiara była dla Augustyna najważniejsza, uważał ją za warunek wstępny filozofii chrześcijańskiej. Sama wiara to jednak, tylko rodzaj ślepej zgody. Trzeba ją umocnić i udostępnić intelektowi poprzez rozum. Najbardziej znane dzieła to "Wyznania" i "Państwo Boże." (fragment tekstu)

According to Augustine - and here you can see influences of ancient philosophy - a man is by nature a social being. Alone can use the gift of speech, and thus build a space agreement, construct and principles of law, establish standards. After all, they all should be subject to God. A social being, as man reaches its fullness only in the group. The guiding principle of human functioning in society is a virtue, and the virtue of justice. It is a guarantee of peace. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski, B. Moryń, M. Przyłębski, A. 1993. Mały leksykon filozofów, Poznań.
 2. Bauer, Z. Oleszkiewicz, A. 2003. Wielka księga świętych, Kraków.
 3. Chadwicki "H. 2000. Augustyn, Warszawa.
 4. Hersch, J. 2001. Wielcy myśliciele zachodu, Warszawa.
 5. Kuziak, M. Rzepczyński, S. Tomasik, T. 2004. Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała.
 6. Legowicz, J. 1976. Zarys historii filozofii, Warszawa.
 7. Łagodzi, W. Pyszczek, G. 2000. Filozofia PWN leksykon, Warszawa.
 8. Polak, G. 2003. Księga świętych, Kraków.
 9. Tarnowski, K. 1999. Św. Augustyn dialogi filozoficzne, Kraków.
 10. Św. Augustyn, 1977. Homilie na ewangelie Św. Jana, Warszawa.
 11. Św. Augustyn, 1987. Wyznania, Warszawa.
 12. Legowicz, J. 1954. Dialogi filozoficzne Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat. Myśl filozoficzna, nr 3.
 13. Św. Augustyn, 1953. Dialogi filozoficzne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu