BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zdrowa organizacja
Source
Problemy Jakości, 2005, nr 4, s. 22-24, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wiedza w organizacji, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Knowledge in organization, Knowledge-based organisations, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Organizacyjne zdrowie nie oznacza jedynie zdolności adaptacji do warunków otoczenia, lecz także rozwój zdolności przetrwania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aldog R.J., Stearns T.M., Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 3. Beckhard R., Zdrowa organizacja, [w:] Organizacja przyszłości, praca zbiorowa pod red.: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Pess, Warszawa 1998.
 4. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Cooper C.L., Cartwright S., Healthy Mind: Healthy Organization - A Proactive Approach to Occupational Stress, "Human Relations" 1994, Vol. 47, No 4.
 6. Dessler G.R., Turner A., Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario 1992.
 7. Hofmann D.A., Tetrick L.E., The Etiology of the Concept of Health. Implication for "Organizing" Individual and Organizational Health, [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, praca zbiorowa red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2003.
 8. Ivancevich J.M., Glueck W.F., Foundations of Personnel. Human Resource of Management, BPI/IRWIN, Homewood, Illinois 1986
 9. Packer S.K., Turner N., Griffin M.A., Designing Healthy Work, [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, praca zbiorowa red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2003.
 10. Stocki R., Zarządzanie dobrami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
 11. Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Ossolineum, Wrocław 1997.
 12. Tesluk P., Quigley N.R., Group and Normative Influence on Health and Safety. Perspectives from Talking a Broad View on Team Effectiveness, [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, praca zbiorowa pod red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu