BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska-Nawrot Karina
Title
Przemoc wobec kobiet
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 233-235, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Etyka, Przemoc w rodzinie, Patologie społeczne, Kobieta w rodzinie
Socio-economic situation of women, Ethics, Violence in the family, Social pathologies, Women in family
Abstract
Przemoc fizyczna i psychiczna wobec kobiet ma wielowiekową tradycję i wydawać by się mogło - społeczne przyzwolenie. Już w czasach Biblijnych kobiety rezygnowały z własnej wolności na rzecz bezpieczeństwa poprzez wspólne życie z jednym mężczyzną, aby w ten sposób ochronić się przed przemocą ze strony innych mężczyzn. Kobiety często były (i są do dzisiejszego dnia - w niektórych krajach) kupowane przez mężczyzn i traktowane jako ich legalna własność. Jeszcze do niedawna przemoc wobec kobiet była prawidłową formą relacji małżeńskich. Do XVIII w. - w ustawodawstwie większości krajów europejskich mąż miał prawo do chłosty wobec żony "mógł chłostę zastosować, kiedy żona nie chciała pracować w polu, zaniedbywała dom, lub była zazdrosna". (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
  2. Lipkowska-Teutsch, A. 1995. Rodzina, a przemoc, Warszawa.
  3. Mellibruda, J. 1996. Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa.
  4. Pospiszyl, I. 1994. Przemoc w rodzinie. Warszawa.
  5. Pospiszyl, I. 1999. Razem przeciwko przemocy, Warszawa.
  6. Sirojč, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
  7. Słomski, W. 1999. Problemy moralne etyki seksualnej, Warszawa.
  8. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga 4.
  9. Słomski, W. 2007. Etyka, Warszawa.
  10. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu