BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewieczek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zmiany na rynku ubezpieczeń na życie a gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń działu I
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia, 2002, s. 233-242, rys., wykr.
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia społeczne
Insurances, Insurance market, Social insurance
Abstract
Rozwijający się polski rynek ubezpieczeń na życie podlega ciągłej ewolucji i w zmiennym tempie zmierza do osiągnięcia poziomu nasycenia. Jednak popyt na usługi ubezpieczeniowe w Polsce w dalszym ciągu determinowany jest głównie poziomem dochodów rozporządzalnych społeczeństwa a nie rzeczywistym zapotrzebowaniem na ochronę ubezpieczeniową. Przeprowadzone badania rynku ubezpieczeniowego w Polsce wskazują, iż na koniec roku 2001 polisę ubezpieczenia na życie posiadało 4,5 miliona dorosłych Polaków (stanowiło to 15,4% ogółu dorosłych Polaków). Dojrzewające rynki ubezpieczeniowe (podobne do polskiego) charakteryzują się znaczną podatnością na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym. Podstawowy wpływ na wielkość sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ma tempo rozwoju gospodarczego kraju oraz powiązane ze wzrostem gospodarczym poziom bezrobocia i wielkość dochodów społeczeństwa. Przedstawione dane potwierdzają, iż warunkiem rozwoju rynku ubezpieczeń na życie jest rozwój całej gospodarki, bowiem tylko w okresie wzrostu PKB powstają u podmiotów nadwyżki finansowe, które mogą być przeznaczone na zakup polisy ubezpieczenia na życie. Wzrastający poziom bezrobocia wywołuje osłabienie popytu na usługę ubezpieczeniową i w znaczny sposób wpływa na finansową stabilność działania zakładów ubezpieczeń.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu