BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej
Title
Moralne podłoże pracy socjalnej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 237-242, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, , Psychologia osobowości, Psychologia człowieka, Pedagogika, Etyka, Moralność
Social services, , Personality psychology, Human psychology, Pedagogy, Ethics, Morality
Abstract
W środowiskach badaczy przeważa pogląd, że praca socjalna jak wskazuje na to sama nazwa socjalizuje pracowników tej działalności. I trzeba przyznać, że jest w tym stwierdzeniu wiele racji. Ale Janusz Czerny w swojej pracy kanony współczesnej pedagogiki nadmienia, że praca ta nie tylko socjalizuje pracowników, ale zarazem podnosi stan świadomości społecznej. Co to oznacza w praktyce ? To znaczy, że pracownik socjalny wznosi się swoim poziomem świadomości ponad "swoje ja" ponad "swoje ego". To jest bardzo istotny moment w życiu człowieka. Psycholodzy uświadamiają jak trudno wyzbyć się "siebie". Zaangażowanie w pracę socjalną sprawia, że po upływie pewnego okresu czasu człowiek postrzega coś odkrywczego, czego nie zauważył by wcześniej, a mianowicie ; że jego praca przynosi ulgę i zadowolenie innym ludziom. Że są oni bardzo wdzięczni za taką formę pomocy. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker, R. 2008. Geschichte der Sozial Arbeit, Halle univ., Presse.
  2. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
  3. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
  4. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów.
  5. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
  6. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
  7. Belas, L. 2006. Dejny a polityka, Presov.
  8. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
  9. Słomski, W. 2007. Etyka, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu