BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Social Media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Social Media in the Context of Information Society Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 616-623, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Media społecznościowe, Społeczeństwo informacyjne
Social media, Information society
Note
summ.
Abstract
Termin social media oznacza wykorzystanie mediów społecznych w celach komunikacyjnych. Służą do tego wszelkie dostępne narzędzia internetowe i telekomunikacyjne. Najważniejszym elementem przekazu jest dzielenie się informacją, jak również jej komentowanie i interakcja z innymi użytkownikami. Social media to nowy trend w przekazie informacji wywierający wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Social media ewoluują z każdym dniem i zyskują coraz więcej zwolenników, a tym samym użytkowników(fragment tekstu)

Social media is mean the use social media in order to communications. All available internet and telecommunications tools are used for these purposes. Sharing information, as well as making comments on it and interacting with other users, is considered to be the most important element of the flow of information. Social Media is a new trend in transferring information affecting the information society development.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cywińska-Milonas M.: Blogi. Ujęcie psychologiczne, www.retsat1.com.pl/walczak/ blogi.doc (04.02.2011).
  2. Gustowski W.: E-społeczność, Złote Myśli, Warszawa 2007.
  3. Jabłoński M.: RSS - nowe narzędzie e-marketingu, http://www.cr-media.pl/index. html?action=sai&ida=4521 (16.02.2011).
  4. Kaznowski D.: Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
  5. Raport Internet Standard, adStandard 2010 - Marketing w Polsce i UE 2010.
  6. Raport Social Media 2010, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1594/Ra port.social. media.2010.html
  7. Szlednak K.: Dziennikarstwo obywatelskie to przyszłość, http://www.internetstan dard.pl/news/108687.html (13.02.2011).
  8. Zając J.M., Kustra A., Janczewski P.S.M., Wierzbowska T.: Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów, s. 5, http://bi.gazeta.pl/im/ 1/4910/m4910261.pdf (4.02.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu