BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Unold Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Web 2.0 w tworzeniu globalnej platformy społeczeństwa informacyjnego
Web 2.0 in the Creation of a Global Platform of the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 631-639, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Web 2.0
Information society, Web 2.0
Note
summ.
Abstract
W odróżnieniu od wczesnych ujęć, kojarzących cyberprzestrzeń z wirtualną rzeczywistością, w dzisiejszym rozumieniu cyberprzestrzeń jest utożsamiana z rzeczywistością cyfrową stworzoną w globalnej sieci WWW. Nadejście ery Web 2.0 mocno ugruntowało tę zależność pojęciową i otworzyło nowe, nieznane wcześniej możliwości w zakresie wykorzystania platform technologicznych. Jedno z podstawowych haseł programowych Web 2.0 brzmi: "Web jako platforma" (Web as a platform). W ślad za tym następuje wyraźne przesunięcie akcentów z aplikacji desktopowych, ograniczonych do indywidualnego komputera osobistego, na aplikacje sieciowe czy szerzej - webowe. W niniejszym artykule przedstawiono te aspekty funkcjonowania drugiej generacji WWW, tzw. Web 2.0, które decydują o tworzeniu globalnej platformy technologicznej na potrzeby komunikacyjne współczesnego społeczeństwa informacyjnego.(fragment tekstu)

Contrary to previous approaches, modern take on cyberspace assumes that this area is created by the World Wide Web. "Web as a platform" is the leading catchphrase of Web 2.0, and it assumes the shift from users' desktop applications to the idea of "software above the level of a single device". The derivative notions include "software as a service", "innovation in assembly", "perpetual beta", and "lightweight models and cost-effective scalability".(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Musser J.: Web 2.0: Principles and Best Practices, O'Reilly Media, Inc. 2007.
  2. Unold J.: Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  3. Shuen A.: Web 2.0: A Strategy Guide, O'ReillyMedia Inc. 2009.
  4. Palser B.: Give Patch a chance: controversy swirls around AOL's ambitious hyperlocal venture, "American Journalism Review" vol. 32, iss. 4, s. 62(1), University of Maryland, December 22, 2010.
  5. www.salesforce.com
  6. http://aws.amazon.com
  7. http://home.zcubes.com
  8. http://www.eventsites.co.uk
  9. http://castingwords.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu