BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gluchman Vasil
Title
Intersubjektivita a zodpovednosť v slovenskej evanjelickej etike
Intersubject and Subject of the Slovak Evangelic Ethics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 225-240, bibliogr. 12 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Protestantyzm, Etyka, Teologia, Ewangelicyzm
Protestantism, Ethics, Theology, Evangelicalism
Note
summ
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
The article presents the issue of theological subcjectivity in the Slovak evangelic ethics. Author describes dimenssions the subjectivity and intersubject of the Protestant theology and shows the most important distinctions between Roman Catholic theory and Protestant point of view.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chalupka, J.: Kázně nedělnj a swátečné I. Pešť 1846.
 2. Chalupka, J.: Kázně nedělnj a swátečné II. Pešť 1847.
 3. Kišš, I.: Idea osobného Boha a morálka. In: Tvorba T, 1992, r. 2, č. 3, s. 12 - 14.
 4. Kišš, I.: Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana. Etické problémy 5. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2002.
 5. Kišš, I.: Lutherovo učenie o dvoch ríšach ako pomoc pre našu orientáciu dnes. In: Křesťanská revue, 1983, r. 50, č. 8, s. 176 - 185.
 6. Kišš, I.: Relevancia Lutherovej etiky pre súčasnú situáciu v ČSFR. In: Cirkevné listy, 1991a, r. 104, č. 2, s. 21 - 24.
 7. Kišš, I.: Sociálna etika. Bratislava, UK 2006.
 8. Kišš, I.: Späť k Lutherovi. In: Křesťanská revue, 1979, r. 46, č. 9 - 10, s. 216 - 226.
 9. Kišš, I.: Úlohy cirkvi a kresťanov pri záchrane sveta pred ekologickou katastrofou. In: Křesťanská revue, 1991b, r. 58, č. 3, s. 54 - 62.
 10. Kišš, I.: Zodpovednosť kresťana za svet. In: Cirkevné listy, 1991c, r. 104, č. 7, s. 108 - 109.
 11. Záborský, J.: Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku církevního příležitosti I. Viedeň 1853a.
 12. Záborský, J.: Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku církevního příležitosti II. Viedeň 1853b.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu