BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola systemów informatycznych w logistyce
The Role of the Informations Systems in Logistic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 669-675, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Logistyka, Systemy informatyczne
Logistics, Computer system
Note
summ.
Abstract
We współczesnej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie o informację oraz jej prawidłowy przepływ i synchronizację jest podstawową kwestią dla przedsiębiorstw. Z dużym zasobem informacji, a także danych mają do czynienia firmy świadczące usługi logistyczne. W działalności logistycznej wykorzystanie narzędzi informatycznych jest niezbędne. Tylko przy ich użyciu firmy logistyczne mogą w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. W firmach logistycznych wykorzystuje się systemy informatyczne pozwalające na minimalizowanie nakładów ponoszonych na działalność, dzięki efektywnej gospodarce magazynowej, oraz stwarzające możliwość zarządzania poszczególnymi procesami, jakie zachodzą w wyniku podjęcia współpracy w celu realizacji zamówienia(fragment tekstu)

This article shows the meaning the role of informations systems in logistic. The aim of logistics process is formulated by the basic rule of logistics - the 7R principle: the right product with the right quality in the right quantity has to be delivered at the right time and right place to the right customer at the right cost. Disregarding of even one of the above conditions may lead to a loss of customers and, thus, to a decrease of the company's competitive advantages and reduction of its market share. The implementation of new and up-to-date concepts of production management like (WMS (Warehouse Management System), SCM (Supply Chain Management) and technologies, based on the same concepts as ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), etc. It will also require supply handling, synchronized with production and effective distribution based on the interaction of logistics intermediaries.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Ciesielski M. (red.): Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
  3. Dolmetsch R.: E-procurement. Oszczędności w zaopatrzeniu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
  4. http://www.ilim.poznan.pl/ilim/it-w-logistyce/133-system-wms-do-zarzdzaniamagazynem- mags1 (20.02.2011).
  5. http://www.erp-view.pl/artykuly/10 kroków udanego wdrożenia systemu ERP - krok 2 (9.03.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu