BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Zarządzanie łańcuchem dostaw a informacja
Supply Chain Management Versus Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 676-682, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Informacja, Zasoby informacji
Supply Chain Management (SCM), Information, Information resource
Note
summ.
Abstract
System informacyjny obejmuje zasoby informacji oraz elementy, które umożliwiają zasilanie, utrzymywanie i dostarczanie użytkownikowi zasobów. Można go rozpatrywać z różnych perspektyw połączeń: w przedsiębiorstwie - między głównymi działami funkcjonowania (np. księgowością, marketingiem, produkcją); między różnymi sferami działań logistycznych (np.: obsługą klienta, transportem, magazynowaniem, realizacją zamówień itd.) oraz w łańcuchu dostaw - między przedsiębiorstwami będącymi wobec siebie dostawcami i odbiorcami. Ze względu na objętość opracowania pominięto opis przepływu informacji w firmie, który jest dość skomplikowany, generalnie można go podzielić na trzy strumienie: pierwszy, związany z procesem realizacji zamówień od klientów, drugi strumień, który powstaje w przypadku konieczności dokonywania zmian w wyrobie, i trzeci, związany z procesem wdrażania nowych wyrobów do produkcji. We współczesnym zarządzaniu informacja, jej przepływ i zarządzanie nią nabierają dużego znaczenia szczególnie z perspektywy zarządzania łańcuchem (siecią) dostaw(fragment tekstu)

The author describe information as a part of Logistics Information System, issues connected with the flow of information in supply chains, especially dependencies between conceptions of supply chain management - ECR. VMI, CPFR and using of IT tools in supply chains. The article is a contribution to further considerations and research.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cachon G. P., Fisher M.: Supply chain inventory management and the value of shared information, "Management Science" 2000, vol. 46, no. 8.
 2. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 3. Ciesielski M. (red.): Logistyka w biznesie, PWE 2006.
 4. Dehning B., Richardson V.J., Zmud R.W.: The financial performance effects of IT-based supply chain management systems in manufacturing firms, "Journal of Operations Management" 2007, In Press.
 5. Denend L., Lee H.: West Marine: Driving Growth through shipshape supply chain management. Case: GS-34, Stanford Graduate School of Business, 2005.
 6. Disney S. M., Naim M.M., Potter A.: Assessing the impact of e-business on supply chain dynamics, "International Journal of Production Economics", 2004.
 7. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa-Poznań, 2002.
 8. Lee H.L., So K.C., Tang C.S.: The value of information sharing in a two-level supply chain, "Management Science" 2000, vol. 46, no. 5.
 9. Mason-Jones R., Towill D. R.: Total cycle time compression and the agile supply chain, "International Journal of Production Economics" 1999, vol. 62, no. 1-2.
 10. Mukhopadyay T., Kerke S.: Strategic and operational benefits of electronic integration in B2B procurement processes, "Management Science" 2002, vol. 48 no. 10.
 11. Report exposes high cost of poor information flow in the supply chain, G. Montague- Jones, 19-Nov-2010.
 12. Stiess T.S.: Information Sharing in the Hardwood Supply Chain, Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia 2010.
 13. Wagner B.A, Fillis I., Johansson U.: E-business and e-supply strategy in small and medium sized businesses (SMEs), Supply Chain Management: "An International Journal" 2003, 8(4)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu