BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Obszary wykorzystania e-biznesu w logistyce
E-Business Application Areas in Logistics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 683-690, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Biznes elektroniczny, Logistyka, Procesy logistyczne
e-business, Logistics, Logistics processes
Note
summ.
Abstract
Każda działalność gospodarcza jest ściśle związana z procesami fizycznego przemieszczania różnego rodzaju dóbr. W gospodarce ma miejsce stały przepływ dóbr, począwszy od źródeł ich pozyskania aż do finalnych odbiorców. Dobra przechodzą przez różne fazy i etapy transformacji ilościowej i jakościowej, transportu, magazynowania, co wymaga określonego czasu, oraz przemieszczane są między dostawcami a odbiorcami z różną częstotliwością pod wpływem oddziaływania czynników ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. W latach 80. i 90. XX wieku wiele czynników zewnętrznych sprawiło, że firmy rozszerzyły swoje spojrzenie na procesy logistyczne w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie organizacje uczestniczące w dostarczaniu końcowemu klientowi właściwego produktu, po właściwym koszcie, we właściwym czasie, we właściwym stanie i we właściwej ilości. W miarę rozwoju tej koncepcji zaczęto ją określać mianem łańcucha logistycznego lub łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw jest terminem stosunkowo nowym i jeszcze niezdefiniowanym jednoznacznie. Internalizacja i globalizacja działalności gospodarczej wprowadzają dodatkowe określenia dla łańcuchów logistycznych i łańcuchów dostaw, np. międzynarodowy lub globalny łańcuch, a podejście sieciowe wprowadza termin: łańcuch dostaw jako sieć.(fragment tekstu)

The efficiency of logistic activities in delivery chains is heavily influenced by the coordination and integration of numerous parties' activities. Fast and efficient exchange of information between the components of the chain via modern electronic communication units, followed by the implementation of the modern information management systems, increases the competitive advantage of the company on the market and makes the increase in customer service quality possible.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wyd. Onepress, Warszawa 2007.
  2. Cellary W., Strykowski S., Remesz L., Toboła M.: Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej, PWE, Warszawa 2002.
  3. Kempny D.: Obsługa logistyczna, Wyd. AE, Katowice 2008.
  4. Kiperska-Moroń D.: Funkcjonowanie i pomiar łańcucha dostaw, Wyd. AE, Katowice 2007.
  5. Kiperska-Moroń D., Krzyżniak S. (red.): Logistyka, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
  6. Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia, Wyd. AE, Katowice 2005.
  7. Na czym polega automatyzacja zarządzania łańcuchem dostaw, www.cisco.com
  8. Witkowski J.: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wyd. AE, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu