BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bubiantsou Uladzimir P., Šatalava Lûdzmila I.
Title
Asabisty patèncyâl z âgo adznakaj
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 277-282, tab., bibliogr. 5 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Psychologia człowieka, Psychologia, Osobowość człowieka
Human psychology, Psychology, Human personality
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę psychologii człowieka, jego potencjału i motywacji do działania.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М., 1977. - 380 с.
  2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. - М., 1976. - 158 с
  3. Абульханова-Славская КА. Стратегия жизни. М., 1991.
  4. Ковалев В.И. Психологические особенности личностной организации времени жизни: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1979.
  5. Кублицкене Л. Ю. Организация времени личностью как показатель ее активности // Активность и жизненная позиция личности. М., 1988. С. 145-158.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu