BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pogan Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rola elektronicznej wymiany informacji w obsłudze celnej międzynarodowego obrotu towarowego
The Importance of the Electronic Information Exchange in Customers Service of International Trade Turnover
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 709-715, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Obrót towarowy, Odprawa celna
Commodity turnover, Customs
Note
summ.
Abstract
W czasach postępujących procesów globalizacyjnych zaszły znaczące zmiany w funkcjonowaniu ważnej dla międzynarodowego obrotu towarowego dziedziny, jaką jest obsługa celna. Zmiany te dotyczą zadań i priorytetów, które powinny być uwzględniane, jak również stosowanych instrumentów celnych. Zagadnienia związane z działalnością nowoczesnej administracji celnej mają bezpośredni związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw. Składa się na nie sieć przedsiębiorstw, zaangażowanych w różne procesy i działania, których wynikiem jest wartość w postaci produktów i usług dostarczanych klientom. Wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, zaczynając od początkowych dostawców surowców, poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, obsługę magazynowo-transportową, a kończąc na ostatecznych użytkownikach, podlegają uwarunkowaniom celnym. Celem opracowania jest ukazanie oddziaływania elektronicznej wymiany informacji w obsłudze celnej na usprawnienie międzynarodowego obrotu towarowego.(fragment tekstu)

Article discusses issue of the significance of electronic information exchange, in relation to Customs Service, realized in the area of international trade of goods. Implementation of information and communication technologies (ITC) among polish subjects that are taking part in the international supply chains, improves their effectiveness and enables to achieve a competitive position in the global market(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grodzka D.: E-administracja w Polsce, w: D. Grodzka (red.): Społeczeństwo informacyjne, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2009.
  2. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006-2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
  3. Incoterms® 2010 - Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych, ICC Polska, International Chamber of Commerce Związek Banków Polskich, Warszawa 2010.
  4. www.timocom.pl
  5. www.ec.eu-ropa.eu
  6. www.huzar.pl
  7. www.mf.gov.pl
  8. www.isztar.mf.gov.pl
  9. www.e-clo.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu