BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Analiza działalności wybranych operatorów pocztowych w segmencie B2X na krajowym rynku e-commerce'u
The Activity of Postal Operators in the B2X Segment on Polish E-comerce Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 716-723, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Rynek usług pocztowych, Handel elektroniczny
Postal services market, e-commerce
Note
summ.
Abstract
W czasie, kiedy obserwowany jest gwałtowny rozwój elektronicznego handlu (e-handel, e-commerce), a wolumen tradycyjnych usług pocztowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych) wykazuje niewielkie tendencje wzrostowe, istotnego znaczenia - zarówno dla operatorów pocztowych, jak i ich klientów - nabierają usługi o wartości dodanej. Taką sytuację odzwierciedlają zapisy w preambule dyrektywy 2008/6/WE2(fragment tekstu)

The article presents the analysis of the selected postal operators activities in cooperation with companies operating in the e-commerce segment. This means an initiative Allegro auction platform, which refers to the new option of delivery of goods purchased on-line - "Pick up a point". In the analysis one took into account the number of delivery points and their location within the country, as the territorial accessibility aspect of service provision.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego
  2. Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
  3. Grzech A., Stolarczyk A.: Usługi pocztowe w dobie e-handlu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, Szczecin 2010.
  4. www.dhlservicepoint.pl
  5. www.paczkawruchu.pl
  6. www.paczkomaty.pl
  7. www.poczta-polska.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu