BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Siec placówek Poczty Polskiej a nowe możliwości ich efektywnego wykorzystania
The Poczta Polska Post Offices Network and Its New Possibilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 724-731, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Poczta
State post
Note
summ.
Abstract
Dotychczas zagadnienie dostępności terytorialnej do pocztowych usług rozważano głównie w aspekcie społecznym, tzn. dostępu do powszechnej usługi pocztowej. Jednym z atrybutów tej usługi jest zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do sieci pocztowej. Wobec tego państwo powinno zagwarantować utworzenie wystarczającej liczby punktów dostępu uwzględniających ich potrzeby, zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych, a także zapewnić odpowiednią gęstość rozmieszczenia punktów dostępu na tych obszarach w celu spełnienia obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na ekonomiczne (gospodarcze) znaczenie tego zagadnienia i wykorzystanie istniejącej infrastruktury do współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w zakresie e-commerce'u. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy operator dokonuje zmian w strukturze lub liczbie placówek, likwidując nierentowne bądź zamieniając je na placówki o niższej randze(fragment tekstu)

In this paper authors show results of the analysis of the Poczta Polska post offices network changes, characterizing the territorial accessibility to the postal service in Poland in 2001-2009. In the analysis one took into account the structure and the number of post offices and derived indicators, measured with the area covered and the number of inhabitants served by post office, as an e-commerce activity background of postal operator.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, DzU nr 5, poz. 34, z późn. zm..
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych, DzU nr 177, poz. 1370.
  3. Stolarczyk A., Fereniec M.: Dostępność terytorialna i cenowa do powszechnej usługi pocztowej w latach 2001-2010, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, grudzień 2010.
  4. www.poczta-polska.pl
  5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, DzU nr 130, poz. 1188, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu