BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Implementacja e-biznesu do działalności pocztowej w Polsce na przykładzie zagranicznych rozwiązań
E-business Implememation to Postal Activities on the Basis of Foreign Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 732-739, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Implementacja, Poczta, Biznes elektroniczny
Implementation, State post, e-business
Note
summ.
Abstract
ziemi oraz kapitału. Wraz z upływem czasu do funkcji produkcji dodano kolejny - postęp techniczny. Obecnie można mówić już o postępie informatycznym. Internet przyczynił się do stworzenia zasad społeczeństwa informacyjnego, czyli do tego, aby tworzenie i dystrybucja informacji, wykorzystanie jej i manipulacja nią były działalnością znaczącą pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Oprócz samego dostępu do Internetu ważna jest także infrastruktura informacyjna, czyli wszystkie usługi, które mogą być świadczone poprzez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Tworzenie społeczeństwa informacyjnego polega zarówno na promocji nowych rozwiązań technologicznych, jak i na dostarczeniu szerokiej gamy usług wraz z ich bezpiecznym wykorzystaniem. W związku z tym państwo powinno uwzględnić w swoim prawodawstwie nowe produkty i usługi, aby minimalizować ryzyko wykorzystywania luk prawnych.(fragment tekstu)

The paper presents e-business solutions in Canadian, New Zealand and Swiss postal operator. The article focuses on three aspects: Internet accessibility, value of ecommerce and the index analysis of Polish Post.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006- 2010, GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010.
 2. http://www.bfs.admin.ch
 3. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35
 4. http://www.itu.int
 5. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/31988,fiskus_chce_zaostrzyc_kontrole_po datnikow_w_internecie.html
 6. http://sbinfocanada.about.com/cs/ecommerce/a/payprocessing_2.htm
 7. http://social-commerce.pl/e-commerce-w-europie
 8. http://www.statcan.gc.ca
 9. Internet Standard: Raport E-Commerce 2010.
 10. Kraska M.: Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyki, Poznań 2010.
 11. Papińska-Kacperek J.: Społeczeństwo informacyjne, PWN/Mikom, Warszawa 2008.
 12. Strony internetowe wybranych operatorów pocztowych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu