BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie telematyki w podnoszeniu efektywności systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie optymalizacji kosztów transportu policji
Use of Telematics to Increase the Effeciveness of Security and Defense of State - an Example of Optimization of the Transport Costs in the Police
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 740-748, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Telematyka, Efektywność, Systemy bezpieczeństwa, Obronność, Państwo, Optymalizacja kosztów, Transport, Policja
Telematics, Effectiveness, Security systems, Defences, State, Cost optimization, Transport, Police
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe zamierzenia badawcze, specyfikę przedmiotu badań oraz proponowany model optymalizacji kosztów Policji. Podstawowym aspektem innowacyjności omawianego przedsięwzięcia jest próba przeniesienia doświadczeń w zakresie zastosowań telematyki transportu w biznesie na grunt specyficznych jednostek sektora publicznego. Dotyczy to nie tylko kwestii technicznych, ale zwłaszcza organizacyjnych związanych z rolą logistyki w realizacji zadań publicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. (fragment tekstu)

Logistics costs are a major expense accounts departments responsible for national security. Experience in business can be used, but must take into account the specificities of the public sector. In the research project, which was presented in the article, will develop telematics solutions that significantly will decrease transport costs in the Police. In particular, they will be monitoring systems to control fuel consumption. In addition, the project will be prepared for organizational changes that will allow for the reduction of other logistics costs and increase staff motivation(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziewicka K.: Automatycznie, "Polska Gazeta Transportowa" 2011, nr 1.
  2. Grygierczyk Ł.: Korzyści i koszty telematyki w transporcie na przykładzie systemów zarządzania flotą, AE, Katowice 2010 (niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem R. Tomanka).
  3. Sobolewski K.: Potencjał nawigacji, "Euroflota" 2009, nr 10.
  4. Trela A.: Analiza kosztowa i wydatkowa funkcjonowania Policji w 2009 r. Priorytety finansowe na 2010 r., KGP, Legionowo 11-12.02.2010 (niepublikowana prezentacja ppt).
  5. Wilkiel W.: Pełny nadzór, "Euroflota" 2009, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu