BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dębowska Daria (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zachowania gospodarcze konsumentów powiatu drawskiego wobec czynów karalnych
Consumer Behavior in View of Criminal Offenses in Drawsko County
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 107-111, bibliogr. 7 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Zachowania konsumenta, Przestępczość, Bezpieczeństwo, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer behaviour, Crime, Security, Questionnaire survey, Research results
Note
summ., streszcz.
Country
Powiat drawski
Drawsko county
Abstract
Przeprowadzono analizę zachowania konsumentów na terytorium powiatu drawskiego wobec czynników karalnych. Podjęto rozważania z zakresu kryminogenezy, omawiając czynniki środowiskowy i sytuacyjny, a także wskazano na socjalno-ekonomiczne skutki przestępczości. W artykule poruszono problematykę poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu.(abstrakt oryginalny)

The article examines consumer behavior against the criminal offenses in the Drawsko County. The discussion focuses on the environmental factors and situations within the scope of crime causes, and indicates the socio-economic consequences of crime. The article also addresses the issue of the sense of security experienced by the district's residents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Akoliński S. (1975), Skutki nadużywania alkoholu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
  2. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  3. Papież J., Płukisa A. (1998), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
  4. Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
  5. Tyszka T. (1995), Społeczno-gospodarcze oraz socjologiczne determinanty bezrobocia w Polsce i jego skutki rodzinne, Problemy Rodziny, Warszawa, nr 1-2
  6. Wohl J. (2009), Dziesięć lat Powiatu Drawskiego, Agencja WOHL-PRESS, Drawsko Pomorskie
  7. Zagadnienia patologii społecznej, Praca zbiorowa pod red. Podgóreckiego A., (1976) PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu