BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Innowacyjność podmiotów na wschodzących i wzrastających rynkach e-usług
Innovativeness of Entities in the Emerging and Growing Markets for e-Services
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 109-119, schemat, tabl., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacje w usługach, e-usługi, Rynki wschodzące, Badania ankietowe, Wyniki badań
Innovations, Innovations in services, e-services, Emerging markets, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Zmiany, jakie dokonują się w procesie świadczenia usług, a związane są z rozwojem internetowego kanału dystrybucji, wpływają na funkcjonowanie rynku usług, w tym na funkcjonowanie podmiotów podaży i popytu. Świadczenie usług w Internecie można uznać za innowacyjne (w porównaniu do świadczenia usług w sposób tradycyjny) i w dobie społeczeństwa postindustrialnego konieczne. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące innowacyjności podmiotów na wschodzących i wzrastających rynkach e-usług. Badania przeprowadzono techniką ankiety on-line (WEB) na ogólnopolskiej próbie 330 przedsiębiorstw usługowych oraz 1200 konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The changes, which take place in the process of services rendering, and related to the development of the Internet distribution channel, affect the service market's functioning, including the functioning of supply and demand subjects. Provision of services on the Internet can be considered as innovative (as compared with service provision in the traditional way) and in the era of post-industrial society necessary. In his article, the author presents findings of the surveys concerning innovativeness of entities in the emerging and growing markets for e-services. The surveys were carried out by the method of on-line (web) poll on the nation-wide sample of 330 service enterprises and 1200 consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Batagan L., Pocovnicu A., Capisizu S. (2009), E-service Quality Management, "Journal of Applied Quantitative Methods", Vol. 4.
  2. Bruhn M. (2004), Dienstleistungsinnovationen, Gabler, Wiesbaden.
  3. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
  4. Niestrój R. (1996), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
  5. Pleschak F. (1996), Innovationsmanagement, UTB, Uni-Taschenbücher-GmbH, Stuttgart.
  6. Porter M. E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
  7. Rudawska I. (red.) (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
  8. Schumpeter J. (1952), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Berlin.
  9. Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, UE, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu