BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój działalności gospodarczej w miastach średniej wielkości : (koncepcja teoretyczno-metodologiczna)
The Influence of Planning Spatial for Business Development in the Medium-Sized Cities : (the Teoretical and Methodological Conception)
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 19-124, rys.
Economic and Regional Studies
Keyword
Miasto, Planowanie przestrzenne miasta, Działalność gospodarcza, Badania naukowe, Metodologia badań
City, Town spatial planning, Business activity, Scientific research, Research methodology
Abstract
Inspiracją do podjęcia badań naukowych w proponowanym wymiarze i kształcie jest niewielka liczba opracowań traktujących kompleksowo zagadnienia lokalizacji i rozwoju działalności gospodarczej w kontekście decyzji planistycznych gminy. W piśmiennictwie fachowym, zarówno polskim, jak i zagranicznym, występowanie zależności tego typu rozważa się prawie wyłącznie w sposób doktrynalny lub abstrakcyjny, a zatem wyraźnie odczuwa się brak udokumentowanych dowodów i potwierdzeń na gruncie empirycznym. Wprawdzie w kilku ośrodkach akademickich wykonano szczątkowe ekspertyzy, ale z natury rzeczy nie mogą one w pełni rozstrzygać o poprawności stawianych hipotez, co wystarczająco skłania i zachęca do trudu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych symulacji z wykorzystaniem metod matematyczno- -statystycznych. Następstwa kognitywne niniejszego projektu wzbogacą i uzupełnią dorobek przynajmniej trzech dyscyplin naukowych: ekonomii, geografii oraz architektury i urbanistyki. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu