BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka)
Title
Metodyka zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego
Methodology of Integrated Evaluation of Environmental Management System Effectiveness
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 23-41, rys.,bibliogr. poz.
Economics and Environment
Keyword
Efektywność ekonomiczna ochrony środowiska, Ekologia, System zarządzania środowiskiem, Ochrona środowiska, Normy ISO 14001
Economic effectiveness of environmental protection, Ecology, Environment management system, Environmental protection, ISO 14001
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Popularność systemowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie przedsiębiorstwa przejawia się stałym zainteresowaniem wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) według wymogów normy PN-EN ISO 14001. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze otrzymały certyfikaty zgodności z wymaganiami normy są już po recertyfikacji systemu bądź się do niej przygotowywują. Funkcjonowanie od kilku lat systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach na terenie Polski stwarza możliwość oceny efektów generowanych przez ten system. Znajomość metodyki, kryteriów oceny efektywności funkcjonowania systemu oraz umiejętność przeprowadzania takiej oceny przyczyni się do większego zainteresowania systemem zarządzania środowiskowego, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego została zaprojektowana przez autorkę z myślą z jednej strony jako technika samooceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia przeprowadzania ocen cząstkowych, z drugiej jako dodatkowe narzędzie dla zewnętrznych instytucji (certyfikujących) do dodatkowej oceny. Stanowi ona uniwersalne narzędzie oparte na podejściu backcasting, gdzie ocenie podlegają wyniki generowane przez system zarządzania środowiskowego. Na podstawie osiąganych wyników powinny zostać poddane analizie czynniki wpływające na efektywność. W zależności od potrzeb ocenę efektywności systemu zarządzania środowiskowego można przeprowadzić w dowolnie wybranym okresie jego funkcjonowania. Wydaje się, że najlepszym momentem na przeprowadzenie zintegrowanej oceny efektywności systemu przez przedsiębiorstwo i jednostki zewnętrzne jest okres zbliżającej się recertyfikacji, czyli okres trzyletniego funkcjonowania systemu. (fragment tekstu)

Systems approach to environmental problems solving at the level of an enterprise is subject to the implementation of modern systems of environmental management. Environmental management systems adopted by Polish enterprises allow for evaluation of their effectiveness. The methodology of integrated evaluation of the effectiveness of environmental management systems being the subject of this paper has been designed as self- evaluation technique from the point of view of partial evaluation as a tool for external certifying units for the purpose of additional evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K.Sobolewski, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1998, s.131
  2. A.Żelechowska, W.Dżugan, J.Szymański, Wymogi normy ISO 14001 dotyczące sterowania operacyjnego i monitorowania, "Problemy Ocen Środowiskowych" 2000 nr 2(9), s.20
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu