BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wyzwania rozwojowe przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Entrepreneurship Development Challenges in the Selected Countries of Central and Eastern Europe
Source
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 100-110, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Keyword
Przedsiębiorczość, Wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój gospodarczy, Badania ankietowe, Porównania międzynarodowe
Entrepreneurship, Entrepreneurship support, Economic development, Questionnaire survey, International comparisons
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Litwa, Łotwa, Polska, Białoruś
Lithuania, Latvia, Poland, Belarus
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza wybranych makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na Litwie, Łotwie, w Polsce i na Białorusi w latach 2005-2010 oraz prezentacja części wyników międzynarodowego badania ankietowego, przeprowadzonego w 2011 r. wśród mieszkańców i kadry kierowniczej samorządów terytorialnych wybranych regionów tych krajów. Celem opracowania jest zidentyfikowanie wyzwań rozwojowych przedsiębiorczości w tych krajach. (abstrakt oryginalny)

The object of the paper is to analyse some macroeconomic determinants of entrepreneurship development in Lithuania, Latvia, Poland and Belarus in 2005-2010 and to present the results of international survey conducted in 2011 among residents and local government executives selected regions of these countries. The purpose of the paper is to identify the development challenges of entrepreneurship in these countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
  2. Kosiedowski W. (red.), Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
  3. Kosiedowski W., Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu